• Menu

0 recente resultaten

Datalek: VNG publiceert naam aanvrager Wob-verzoek

Bits of Freedom heeft opnieuw haar Zwartboek datalekken bijgewerkt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert informatie over verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij de naam van de aanvrager zichtbaar is.

De VNG wilde met de publicatie gemeenten adviseren over de afhandeling van een bepaald verzoek. In de publicatie werd de naam van de aanvrager genoemd. Daarop volgde een klacht bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP is van mening dat de publicaties in strijd met de Wet bescherming persoonsgegegevens zijn. De publicatie van de naam van de verzoeker is niet noodzakelijk voor het verstrekken van het advies. Het advies had ook gepubliceerd kunnen worden zonder de naam van de verzoeker. Ook had het advies verspreid kunnen worden via een afgeschermd deel van de website.

De publicatie is op het moment nog altijd beschikbaar via de website van de VNG.

Bits of Freedom houdt een Zwartboek Datalekken bij om aandacht te vragen voor een groeiend probleem: er wordt steeds meer informatie over ons opgeslagen, en het risico dat de verantwoordelijke de controle over de informatie verliest groeit daarmee ook. Bits of Freedom heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat databankbeheerders verplicht om datalekken direct te melden. Zij heeft dat wetsvoorstel toegelicht in een position paper (PDF) (HTML).

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag