Agenda voor deze week

Wat gebeurt er deze week in het Nederlandse parlement? Via de agendachecker van PrivacyBarometer hebben wij onze agenda geupdate (zie ook onze wiki). Voor de komende week staan de volgende voor internetvrijheid relevante onderwerpen gepland:

  • 26 oktober 2010 – 16:30 uur Eerste Kamercommissies Economische Zaken en Justitie. Op initiatief van de leden De Vries, Franken en Haubrich-Gooskens vindt een gesprek met de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT), de stichting de Thuiskopie en eventueel College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursrechten en naburige rechten (CvTA) plaats. Dossier: Auteursrechtbeleid (29.838)

De week daarna staan op dinsdag 2 november 2010 bij de Eerste Kamer de volgende voor internetvrijheid relevante onderwerpen gepland:

  • de brief van de minister van Economische Zaken inzake toezegging T01063 Nulmeting bij internetaanbieders (EK 31.145, Q en bijlage ), Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)
  • de bespreking van het voorstel om een debat te voeren over auteursrecht/ intellectueel eigendomsrechten en over het rapport van de werkgroep Gerkens, Auteursrechtbeleid (29.838)

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.