• Menu

0 recente resultaten

Mariko Peters (GroenLinks) kritisch over ACTA

Kamerlid Mariko Peters (GroenLinks) heeft uitgebreide vragen gestuurd aan de Minister van Economische Zaken over de geheime onderhandelingen over het controversiële anti-piraterijverdrag ACTA.

Daarin gaat zij uitgebreid in op de bezwaren tegen ACTA, de meest recente onderhandelingsronde die plaatsvond op 20 augustus en de internetconsultatie van de Nederlandse overheid hierover. Zij vraagt de minister om de vragen te beantwoorden vóór de volgende onderhandelingsronde.

Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken naar aanleiding van de onderhandelingsronde over het ACTA-verdrag in Washington van 16 tot 20 augustus 2010.

1. Over welke onderwerpen is gesproken tijdens de meest recente afgeronde onderhandelingsronde over het Anti-Counterfeiting Trade Agreement (het ACTA-verdrag) in Washington? Wat is de uitkomst van deze ronde?
2. Kunt u, indachtig de oproepen van het Europees Parlement en die van uzelf en de Minister van Justitie tot meer transparantie over ACTA, de huidige onderhandelingstekst bekend maken en zo nee, waarom niet?
3. Wat was de aanleiding voor het vervroegen van die onderhandelingsronde, zoals u in uw brief aankondigde, naar augustus 2010?
4. In welke fase bevinden de onderhandelingen zich? Is er zicht op een definitieve overeenkomst tijdens de volgende onderhandelingsronde in Japan in september 2010? Kunt u dat toelichten?
5. Wat is de inzet van Nederland en van de EU in de komende onderhandelingsronde? Kunt u dat toelichten?
6. Bent u bereid de Europese Commissie te vragen de onderhandelingen over ACTA op te schorten tot een grotere transparantie van het onderhandelingsproces kan worden gegarandeerd?
7. Hoeveel mensen en organisaties hebben meegedaan aan de recent afgesloten internetconsultatie met betrekking tot ACTA? Hoe interpreteert u de inhoudelijke resultaten van deze consultatie? Op welke manier worden deze meegenomen in de komende onderhandelingsinzet?
8. Zal er een nieuwe internetconsultatie worden georganiseerd op basis van meer actuele onderhandelingsteksten? Zal er een internetconsultatie worden georganiseerd als het definitieve onderhandelingsresultaat bekend is geworden?
9. Blijft u na de laatste onderhandelingsronde nog bij uw verwachting, zoals geuit in uw brief van 20 juli 2010, dat ACTA niet verder zal gaan dan de huidige EU-richtlijnen en dat ACTA niet zal leiden tot nieuwe strafrechtelijke bepalingen in Nederland? Kunt u uw antwoord toelichten?
10. Kunt u aangeven hoe u in uw beslissing van 17 november 2009 ten aanzien van het bezwaar inzake het Wob-verzoek om openbaarmaking van de teksten van ACTA kunt stellen pas na het sluiten van een overeenkomst de eventuele gevolgen van ACTA voor de Nederlandse wetgeving te kunnen beoordelen, terwijl u in uw brief van 20 juli 2010 daarover reeds conclusies trekt ? Kunt u dit verschil toelichten?
11. Op welke punten zal het ACTA-verdrag mogelijk nopen tot wijzigingen in de Nederlandse of Europese wet- en regelgeving? Kunt u toelichten op basis waarvan u tot dat oordeel komt?
12. Klopt de analyse dat ACTA ertoe zal kunnen leiden dat internet service providers verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen door hun gebruikers en dat zij om dat te voorkomen zullen worden gestimuleerd of verplicht om proactief het gedrag van hun gebruikers te gaan monitoren? Kunt u uw antwoord toelichten?
13. Klopt het dat ACTA een variant van het Amerikaanse model van ‘Notice and Take Down’ ook in Nederland verplicht zal stellen? Klopt het dat dan in principe iedereen een website offline kan laten halen door te stellen dat deze inbreuk maakt op zijn of haar rechten? Klopt het dat providers verplicht zullen worden zonder tussenkomst van de rechter persoonsgegevens van internetgebruikers af te staan aan rechthebbenden, als die daarom verzoeken? Zo ja, deelt u de zorg dat dit een sterk negatief effect kan hebben op de vrijheid van meningsuiting? Kunt u dat toelichten?
14. In hoeverre gaan de ACTA-onderhandelingen ook over octrooien? Klopt het dat ACTA de handel in generieke medicijnen aan banden kan leggen?
15. Als u in uw brief van 20 juli spreekt over “handel in … illegaal gekopieerde goederen effectief te bestrijden”, bedoelt u dan dat ACTA ertoe zal kunnen leiden dat Nederland het downloaden uit illegale bron moet gaan verbieden? Kunt u uw antwoord toelichten?
16. Kunt u deze vragen uiterlijk een week vóór aanvang van de nieuwe ACTA-onderhandelingen in september as. beantwoorden?

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag