• Menu

0 recente resultaten

Zoals voorspeld: implementatie bewaarplicht rommelig

Bits of Freedom voorspelde vorig jaar al (PDF) dat de technische implementatie van de bewaarplicht rommelig zou verlopen. Een jaar later komt onze voorspelling uit. Dit is niet zozeer aan Internet Service Providers (ISPs) te wijten, maar aan de overheid.

Dit schrijft toezichthouder Agentschap Telecom in haar “Eindrapport Nulmeting Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens” (PDF) over de technische implementatie van deze controversiële wet door ISPs. De internetbedrijven, die onder de bewaarplicht vallen, voldoen niet aan de wettelijke bepalingen over vernietiging en beveiliging van de opgeslagen persoonlijke informatie. Daarmee lopen alle Nederlanders het risico dat hun privé-gegevens langer worden bewaard dan de wet toestaat, langer opgevraagd kunnen worden door opsporingsdiensten en dat al die gegevens – naar wie stuur je e-mails, wat is het onderwerp daarvan en waar was je op dat moment dat je de mail stuurde – op straat komen te liggen. Zaken als datalekken, identiteitsfraude en onrechtmatig snuffelen door de politie komen weer een stap dichterbij.

De rommelige implementatie valt niet zozeer de ISPs, als wel de overheid aan te rekenen. Al jarenlang wachten de bedrijven op technische specificaties om de gegevens op te slaan. Deze hadden natuurlijk vóór de inwerkingtreding van de bewaarplicht opgesteld moeten worden, in plaats van daarna. Bovendien snijden de ISPs nog een ander belangrijk punt aan: ‘het hoge beveiligingsniveau waar aan voldaan moet worden, [is] niet in lijn met de wijze waarop sommige vertegenwoordigers van opsporingsdiensten met vorderingen en verzoeken om inlichtingen omgaan’. Geheel terecht, gezien onze onthulling over het stelselmatig negeren van privacyregels door opsporingsdiensten.

Helaas spelen dergelijke problemen in heel Europa. De artikel 29 werkgroep, het overlegorgaan van alle nationale privacytoezichthouders in Europa, uitte in een rapport (PDF) al stevige kritiek op de implementatie van de bewaarplicht. Het zoveelste bewijs: stop met de bewaarplicht voordat het bedrijfsleven nog meer geld moet investeren en onze privacy nog heviger wordt aangetast.

Meer informatie over de nulmeting van Agentschap Telecom in dit artikel op Webwereld.

UPDATE (01.09.10): Inmiddels heeft Mariko Peters (GroenLinks) uitgebreide Kamervragen ingediend.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag