• Menu

0 recente resultaten

Nederland negeert verplichtingen VN-kinderrechtenverdrag

Amsterdam, 28 juli 2010 – De Nederlandse regering negeert haar verplichtingen onder het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Ze neemt geen concrete maatregelen om de verspreiding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in het buitenland te voorkomen, terwijl ze hiertoe op grond van internationaal recht wel verplicht is. De regering moet juist alles in het werk stellen om deze afbeeldingen te verwijderen, in plaats van deze te verbergen achter een internetfilter, aldus digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom.

Nederland moet op grond van het VN-kinderrechtenverdrag (PDF) internationale maatregelen nemen om de verspreiding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik te voorkomen. Uit recent gepubliceerde antwoorden op vragen van VVD-kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en Fred Teeven (PDF) blijkt dat demissionair minister Hirsch Ballin deze maatregelen niet wil nemen. De minister vindt, zo blijkt uit de antwoorden, het niet op zijn weg liggen om via internationale samenwerking dit soort websites van het internet te verwijderen.

De VVD stelde de Kamervragen naar aanleiding van een onderzoek van Bits of Freedom naar een zwarte lijst met verboden websites die Nederland door middel van een internetfilter wil blokkeren. Het onderzoek van Bits of Freedom toonde aan dat deze lijst waarschijnlijk websites uit slechts drie landen zou bevatten. Er schort veel aan dit filter. Het helpt slachtoffers niet, omdat afbeeldingen van seksueel misbruik hiermee niet worden verwijderd, maar worden verborgen. Het filter komt achter gesloten deuren tot stand en kan bovendien in de toekomst voor andere doeleinden gebruikt worden.

Bits of Freedom: “De Nederlandse overheid geeft toe dat ze niet haar verantwoordelijkheid wil nemen om de verspreiding van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in het buitenland aan te pakken. Ze wil haar gebrek aan daadkracht verbergen door middel van een internetfilter. Daar worden slachtoffers van seksueel kindermisbruik de dupe van. Nederland zou juist alles in het werk moeten stellen om dit soort websites te verwijderen, in plaats van deze te verbergen achter een internetfilter”.

Bijlage

Artikel 34 van het VN-Kinderrechtenverdrag luidt: “De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen alle Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat: […] c. kinderen worden geĆ«xploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.”

Afbeelding: “FILTER = Fail” van RIUM+, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag