• Menu

0 recente resultaten

EU privacytoezichthouders kritisch over antipiraterijverdrag

Het antipiraterijverdrag ACTA blijft onder vuur liggen. De koepelorganisatie van Europese privacytoezichthouders, de Artikel 29 Werkgroep, heeft in een brief aan de Europese Commissie stevige kritiek geuit op het verdrag.

In de brief vraagt de werkgroep aandacht (PDF) voor een aantal inbreuken op de persoonlijke vrijheid die het gevolg kunnen zijn van het verdrag. De Werkgroep is er niet van overtuigd dat ACTA in overeenstemming zal zijn met Europese eisen op het gebied van de privacy:

  • Ten eerste stelt zij vast dat implementatie van ACTA tot gevolg kan hebben dat providers op grote schaal gebruikers gaan monitoren. De Werkgroep benadrukt dat dit in strijd zou zijn met de Europese privacyregels.
  • Ook stelt ze vast dat onder ACTA het mogelijk makkelijker wordt voor rechthebbenden om de identiteit van internetgebruikers op te vragen. De Werkgroep benadrukt dat de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker op dit moment in ACTA niet voldoende is beschermd.
  • Tot slot stelt ze vast dat het onder ACTA niet is uitgesloten dat de laptops van gebruikers bij de grens worden doorzocht, en dat mogelijk miljoenen gebruikers worden gecriminaliseerd als strengere auteursrechthandhaving op het gebied van filesharing wordt geĆÆntroduceerd.

De Werkgroep baseerde zich nog op de officiƫle tekst die een paar maanden geleden is gepubliceerd. Inmiddels een nieuwe versie uitgelekt. Onze zorgen zijn niet weggenomen.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag