• Menu

0 recente resultaten

Verslag Kamerdebat over evaluatie Wbp openbaar

Op 3 februari 2010 vergaderde de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het advies ‘gewoon doen’ van de Commissie Brouwers-Korf. Aan de orde kwamen onder meer de meldplicht datalekken en privacy by design. Het volledige verslag is nu openbaar, hier een korte bespreking.

Minister van Justitie Hirsch Ballin zegde een wettelijke meldplicht datalekken toe, die er in ieder geval voor het einde van 2010 moet zijn. Een succes voor Bits of Freedom, dat in een position paper hiervoor pleitte en een concreet wetsvoorstel aanleverde om de meldplicht gestalte te geven. Zo een wettelijke meldplicht datalekken wordt door vrijwel alle fracties gesteund, en zal er hoogstwaarschijnlijk dus ook in een volgende regeerperiode komen.

Daarnaast is de Kamer eensgezind over het belang van ‘privacy by design’, het van meet af aan opnemen van privacywaarborgen bij het systeemontwerp van grote informatiseringsprojecten. Ook de VVD en de PVV toonden zich voorstander van privacy by design. Dit is belangrijk, omdat het een van de belangrijkste tools voor privacybescherming in de toekomst is. Daarom vraagt Bits of Freedom er aandacht voor in haar Manifest voor digitale vrijheid (PDF).

Er passeren allerlei andere relevante punten de revue, zoals robuuster toezicht door het College Bescherming Persoonsgegevens en een helpdesk waar de burger met al zijn vragen over persoonsgegevens terecht kan. Maar door de val van het Kabinet is het onzeker hoe de evaluatie van de Wbp verder verloopt, aangezien het onderwerp controversieel is verklaard.

De afbeelding is een bewerking van “kamerzetels” van risastla, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution-Share Alike 2.0-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag