• Menu

0 recente resultaten

Doemscenario bewaartermijn internetgegevens uitgekomen

Bits of Freedom heeft er al meerdere keren voor gewaarschuwd, en nu is het uitgekomen: door de val van het Kabinet blijft de bewaarplicht voor internetverkeersgegevens op één jaar staan. De Tweede Kamer deelt de lakens uit, de Eerste Kamer staat in zijn hemd, het bedrijfsleven weet niet waar het aan toe is en alle internetters zitten met de vuile was. Schandalig.

Net voor het zomerreces van 2009 werd de Eerste Kamer verleid om de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens aan te nemen, en beloofde Minister van Justitie Hirsch Ballin met ‘gezwinde spoed’ een apart wetsvoorstel in te dienen om de termijn te verkorten. De senatoren namen genoegen met deze (zoals nu blijkt: loze) voorwaarde, terwijl een novelle een veel robuuster instrument was om dit voor elkaar te krijgen.

Want de Tweede Kamer had hele andere plannen. De fracties van het CDA en de VVD pleiten nu opnieuw voor een verlenging van de gehele bewaartermijn, dus ook voor telefoniegegevens, naar 18 maanden. De Eerste Kamer stond erbij en keek ernaar, aanleiding voor Bits of Freedom om op 23 februari 2010 stevige kritiek richting het geweten van onze rechtstaat te uiten en de senatoren aan te sporen hun partijgenoten in de Tweede Kamer tot de orde te roepen. Weblog Opklaringen (NRC Handelsblad) signaleerde deze kritiek, en vroeg zich af: wat als de bewaarplicht controversieel wordt verklaard?

Aldus geschiedde, waardoor het terugbrengen van de termijn voor internetverkeersgegevens nu in een impasse is geraakt. Op 5 maart 2010 poogde Minister Hirsch Ballin in de nota naar aanleiding van het verslag van de reparatiewet de verkorting naar zes maanden te verdedigen, maar zijn woorden zijn een lege huls geworden. Na de verkiezingen zal de samenstelling van de Tweede Kamer namelijk anders gekleurd zijn. Het is onzeker hoe een nieuwe Tweede Kamer de termijndiscussie benadert.

Al met al is het doemscenario voor de bewaartermijn van internetgegevens uitgekomen. De Eerste Kamer heeft haar staatsrechtelijke taak als bewaker van onze grondrechten te grabbel gegooid. En de Internet Service Providers en internetters? Die blijven achter met de vuile was: een bewaartermijn van één jaar, een grove privacyschending.

Afbeelding gebaseerd op foto van IvanClow, zonder naam, gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution-Non-Commercial 2.0 Generic-licentie.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag