• Menu

0 recente resultaten

In 2009 bevragen politie en OM het CIOT drie miljoen keer

Opsporingsdiensten maakten ook in 2009 gretig gebruik van hun Gouden Gids, het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), een overheidssysteem waar telecomproviders dagelijks alle klantgegevens van je (mobiele) telefoon en internetverbinding naartoe moeten uploaden. Drie miljoen keer hebben politie en OM het CIOT bevraagd, meer dan achtduizend raadplegingen per dag. Het aantal staat in het Jaarverslag CIOT bevragingen 2009 (PDF), dat na een WOB-verzoek van onderzoeker Rejo Zenger openbaar is geworden. Het Jaarverslag bevat bovendien voor het eerst nieuwe informatie.

Zo omhelst 2009 een lichte stijging ten opzichte van 2008, zoals ook blijkt uit de grafiek bij een overzichtsartikel over de bewaarplicht in NRC Handelsblad (PDF). De jaren daarvoor steeg het cijfer nog met 33% per jaar. In 2002 lag het aantal nog op circa 300.000.

Behalve het aantal bevragingen van het CIOT, zijn nu ook de uitsplitsing naar opsporingsdienst en de rechtsgrondslag openbaar geworden. Nederlanders in politieregio Midden-West Brabant lopen verreweg het grootste risico bevraagd te worden door politie en OM. Regio Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland volgen op de voet.

Bij meer dan 300.000 CIOT-bevragingen was artikel 126na lid 1 Wetboek van Strafvordering de rechtsgrondslag. Het betreft dan een opsporingsonderzoek naar ‘een misdrijf’ door ‘een opsporingsambtenaar’. In feite kunnen politie en OM op basis van dit wetsartikel in vrijwel alle gevallen het CIOT in.

Bits of Freedom analyseerde eerder al dat politie en OM slordig omspringen met het CIOT en hun bevoegdheden. Lees meer over de cijfers bij de bron, de website van Rejo Zenger, die ook een aantal grafieken en tabellen heeft opgenomen:

ciot bevragingen per behoeftesteller 2009

Rechtsgrond Verzoeken Met antwoord Zonder antwoord Verstrekkingen
WvS 126n 2582962 2421959 161000 2727152
WvS 126na 331469 285233 46236 549685
WvS 126u 13508 12435 1073 13453
TW 11.10 2736 2409 327 5487
WvS 126ua 264 176 88 250
WvS 126ii 2 2 0 2
WvS 126zh 0 0 0 0
WvS 126zi 0 0 0 0

De grafieken zijn overgenomen van de website van Rejo Zenger, uitgebracht onder een Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licentie. De afbeelding bovenaan is een bewerking van “Yellow_Pages_cut” van Warren & camera, uitgebracht onder een Creative Commons Generic Attribution 2.0-licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag