Persbericht: "Bits of Freedom start verkiezingscampagne voor digitale vrijheid"

Persbericht: "Burgerrechtenorganisaties vragen ACTA controversieel te verklaren"

Eben Moglen neemt zitting in Raad van Advies

Amsterdam, 1 maart 2010 – De burgerrechtenorganisaties Vrijschrift en Bits of Freedom vragen het parlement in een brief (PDF) om het geheime handelsverdrag ACTA controversieel te verklaren. De geheime onderhandelingen over dit handelsverdrag leiden tot veel maatschappelijke onrust. Het is daarom essentieel dat de regering hierover geen besluiten neemt voordat de nieuwe verkiezingen zijn gehouden.

De inhoud van ACTA is hoogst omstreden. Grote onrust is in Nederland ontstaan nadat bleek dat essentiële medicijnen voor ontwikkelingslanden – in strijd met WTO regels – in Europa in beslag werden genomen. Maatschappelijke organisaties vrezen dat ACTA de toegang tot medicijnen verder zal verslechteren. Ook de gevolgen voor internet en fundamentele rechten – zoals het afsluiten van internetgebruikers en het doorzoeken
van laptops en mp3-spelers – leiden tot veel maatschappelijke onrust. Bovendien heeft ACTA impact op de toegang tot innovatieve technologie, zoals klimaat- en voedseltechnologie, en zou het vergaande juridische
handhavingsinstrumenten aan niet-innovatieve octrooihouders geven.

Ook de manier waarop ACTA tot stand komt is zeer omstreden. Onderhandelingen over ACTA spelen zich af achter gesloten deuren. De regering weigert ACTA-documenten openbaar te maken en verschuilt zich achter een overeenkomst om de documenten geheim te houden. Talloze instanties hebben dan ook stevie kritiek geuit op dit verdrag. Zeer recent heeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (de EDPS) ACTA eenvoudigweg gekraakt: ACTA zou inbreuk maken op de privacy van miljoenen Europeanen en zou in strijd zijn met fundamentele rechten. De EDPS roept op tot transparantie.

De organisaties: “Het zou simpelweg onacceptabel zij als dit geheime verdrag, dat gevolgen heeft voor miljoenen Nederlanders, en nu al leidt tot grote onrust, wordt aangenomen zonder dat hierover een maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden. Het Nederlandse parlement moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen, en de kiezer de kans geven om zich hierover te laten uitspreken.”

Contact: Bits of Freedom, Ot van Daalen, +31(0)6 5438 6680
Contact: Vrijschrift, +31 (0)5 1554 3434

 1. Jean Klare

  Op http://daringfireball.net/ een paar interessante beschouwingen (+links) over software-patenten in de VS en de relatie tussen patentwetgeving en maatschappelijke innovatie.

  Aanvankelijk werd de patentwetgeving gezien als een manier om uitvinders te beschermen, zodanig dat ze hun vindingen daadwerkelijk zelf konden vermarkten (of laten vermarkten), en zodoende een impuls te geven aan het innovatief vermogen van de samenleving. Dat heeft duidelijk goed gewerkt, kijk maar naar Edison, etc.

  Nu is er in de VS een discussie gaande of het patentsysteem niet eerder het tegendeel van de oorspronkelijke doelstelling lijkt te gaan bewerkstelligen. Google maar eens op ‘patent trolls’.

  Een soortgelijke ontwikkeling als in het patentsysteem gebeurt ook op het gebied van auteursrechten. Het lijkt mij dat de grote mediacorporaties (en in hun kielzog de belangenbehartigers, BUMA, Brein etc.) de trollen van het ideeënrijk zijn. Dat zal met de invoering van het ACTA verdrag alleen nog maar sterker worden. De invoering van dergelijke repressieve regelingen als voertuig voor de belangen van mediatrollen zal een aanslag zijn op diversiteit in het publieke domein het innovatieve vermogen van de samenleving.

 2. Geus

  De betekenis van dat commentaar komt me bekend voor. Ik heb zelf wel eens het patent bureau bezocht voor een uitvinding die ik maakte, ook een uitvinding geregistreert als model. Maar alles daar kwam mij over als sabotage en/of diefstal, meer niet. Dat is al wel zo’n 15 jaar geleden. Later heb ik, mede wat dingen kunnen ontdekken over het hoe, waarom en door wie deze zaken gesaboteerd worden. Maar als ik dat zeg, dan loopt iedereen weg.

  Misschien kan ik het met een formulering hier begrijpelijk maken…
  Het Concilie van Trente, een onderwerp wat mij nog onderwezen werd op de basisschool, is nog steeds actief. Elke Paus sedert 1565 heeft gezworen dat Concilie te behartigen. Dit Concilie is in wezen de belangrijkste achtergrond van de macht van een anonieme partij in het patentwezen. De anonieme partij, waarvan mij de naam bekend is, tracht vrijheid van religie, vrijheid van onderzoek, nog meer zaken, ziet het beschreven Concilie van Trente dat 125 van dergelijke Anathema’s bevat, een slechte naam te geven en illegaal te verklaren. Het Concilie van Trente is verder ook opgezet nadat de leiding van de Heilige Inquisitie over ging van de Franciscanen en Dominicanen naar de Jezuiten Orde.

  Ik weet verder niet of dit commentaar enige steun geeft aan de inhoud van het artikel. Maar het is nu eenmaal zo, al is de realiteit nog wat gecompliceerder dan wat ik beschrijf hier, omdat de Contra Reformatie in het geheim werkt, bovendien behalve van systemen ook gebruikt maakt van mensen. En families, voor zover ze dat lukt.

  Sedert de verbanning van de Jezuieten door de Paus in 1773, is hun geheimhouding bizonder succesvol. Napoleon Bonaparte is door hen opgeleid, want door de verbanning door de Paus, werden ze ook verbannen in Katholieke landen in Europa, waardoor ze uitweken naar Corsica. Dat het juist is dat Napoleon voor de Jezuieten werkte, is naar mijn smaak merkbaar aan het verschil van de Nederlandse cultuur van voor en na deze inval, want voordat Napoleon binnenviel, was Katholicisme verboden in Nederland. In 1814 werden de Jezuieten weer toegelaten in de RK Kerk, nadat Napoleon de Paus gevangen had genomen om dit te bewerkstelligen.

  Uitvinder zijn in deze tijd is tamelijk levensgevaarlijk. Nicolai Tesla is een voorbeeld van een zeer bekende uitvinder die vermoord is, verschillende van zijn uitvindingen zijn gestolen voor macht. Als uitvinders zouden weten, dat hun uitvindingen gebruikt worden voor het tegendeel als waar ze voor dienen, namelijk om de mensheid te knechten, inplaats van te ondersteunen, zouden ze wel twee keer nadenken, voordat ze ooit een patent bureau bezoeken. Of zich anders indekken, dan door middel van registratie. Zonder registratie is het echter onmogelijk een boterham met dat werk te verdienen, dus het Concilie van Trente heeft haar doelstellingen gehaalt. Enigzins zichtbaar aan de huidige kruistochten in Irak en Afganistan. Die een dekmantel zijn voor andere zaken overigens, ondermeer genocides op de vijanden van de Paus. Wat Nederlanders zeker niet zijn, al denken ze dat misschien. Neen, Sinterklaas is een Katholiek feest, bij de begrafenis van Paus JP2 was er een week lang dagelijks een kwartier journaaltijd gereserveerd voor die heidense onzin.

  Ik weet verder niet wat hier aan te doen, tracht zoveel mensen te informeren. Misschien dat er ooit iemand geinformeerd raakt, die weet hoe dit varkentje te wassen, want ik zie bizonder weinig vooruitgang. Die lieden hebben zowat alles in de hand. Ik betrapte Opus Dei in Ecologische bewegingen, meer Jezuieten dan protestante predikanten in zg. Protestantse Gemeenten, het onbijbelse woord “kerk” zag ik onlangs weer overal gebezigt met betrekking tot een historische website die handelde over de 17de en 18de eeuw, hoewel er toen niet eens Kerken waren. Daar waren dierenstallen en opslagplaatsen van gemaakt door onze voorouders.

  De Paus verbrandde alle Bijbels tot ver in de 16de Eeuw, de boekdrukkunst. Maar de mensen hier denken dat de Paus de Bijbel geschreven heeft. Dit zijn zeer ernstige zaken, als mensen het allemaal geen moer kan schelen, dan is oorlog de enige oplossing, terwijl de Katholieken het leger, de politiek, de registratie in handen hebben via hun spionage netwerken. De paus is niet dom, maar een gevaarlijke top-intellectueel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.