Bits of Freedom doet aanbevelingen kilometerheffing aan Eurlings

Save the date: 11 juni Dag tegen de Piraterij

Commissie laat mogelijkheid internetafsluiting in ACTA open
DOSSIER: Platformen

De Europese Raad van Ministers wil verdergaande maatregelen nemen om auteursrecht aan te pakken (en zij wil dat 11 juni de Dag tegen de Piraterij wordt). Dat blijkt uit een ontwerp-resolutie (PDF) die onlangs is gepubliceerd. Het concept, dat een mogelijke opmaat vormt voor nieuw beleid, borduurt voort op de gedachte dat online auteursrechtinbreuk een kwaad is dat uitgeroeid moet worden. In het document wordt weinig aandacht besteed aan het belang van een open en vrij internet en de rechten van internetgebruikers.

In het document overweegt de Raad dat op dit moment onderhandelingen over ACTA gaande zijn, en worden de Commissie en lidstaten aangespoord om verdragen te sluiten die intellectuele eigendom verder beschermen. Hieruit blijkt dat de Raad de geheime onderhandelingen over ACTA toejuicht.

In het document wordt ook vastgesteld dat online auteursrechtinbreuk het ontstaan van legale alternatieven zou beperken (par. 18): “in the field of copyright and related rights, piracy in cultural and creative goods is , damaging the legal marketing of the media, especially through the Internet, hampering the arrival of competitive business models of legal supply of cultural and creative content, calling into question the adequate remuneration of rightholders and holding back the dynamism of the European cultural industry that provides access to legal, diverse and high quality cultural supply.” Dat uitgangspunt zou betekenen dat eerst online auteursrechtinbreuk moet worden beeindigd – een niet-haalbaar streven – en dat daarna pas legale alternatieven ontwikkeld hoeven te worden. Dit staat in contrast met het Nederlandse beleid: het Nederlandse kabinet en de Commissie Gerkens zijn juist voor het ontwikkelen van legale alternatieven, en willen pas daarna een downloadverbod introduceren.

Ook zou online auteursrechtinbreuk slecht zijn voor de gezondheid en de veiligheid. Er zou daarom een Dag tegen de Piraterij moeten worden ingesteld. De Raad: “notes the importance of public awareness in relation to the impact of counterfeiting and piracy on society and on the economy, in particular the potential danger of counterfeits and pirated products for health and safety as well as for European competitiveness, creation, innovation and jobs, and encourages the Commission, the Member States and stakeholders, including consumers, to analyse and implement effective awareness campaigns, including a European Day against Counterfeiting and Piracy on 11 June.”

Tot slot wordt de deur opengezet naar verregaande afspraken tussen providers en de entertainmentindustrie die de internetgebruiker buiten spel zetten. De Raad: “encourages the Commission, the Member States and the relevant stakeholders to pursue ongoing dialogues and to resolutely seek agreements on voluntary practical measures aimed at reducing counterfeiting and piracy in the internal market, both online and offline”. In Ierland sluit de provider Eircom gebruikers al “vrijwillig” af, als auteursrechtinbreuk wordt vastgesteld. Het is waarschijnlijk dat de Raad dit soort afspraken toejuicht.

Dit soort resoluties zijn geen wetgeving, maar zijn wel de inspiratie voor nieuw beleid van de Commissie. Het is betreurenswaardig dat de Raad van Ministers geen vooruitstrevend beleid durft te omarmen, waarin internet wordt gezien als een kans om creativiteit te stimuleren, in plaats van een bedreiging voor bestaande bedrijfsmodellen. Zie voor een aantal andere punten de analyse van Monica Horten.

De afbeelding is gebaseerd op “Piraten, aus Lego” van playroughde, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

 1. Jean Klare

  Waarom blijft het argument dat de vrije uitwisseling van media schadelijk is voor de creatieve ontwikkeling van de samenleving stelselmatig onweersproken? Het stoort me geweldig dat deze schamele retorische truc zelden wordt doorgeprikt. Een pleidooi voor het omgekeerde is immers voor de hand liggend.

  Het is waar dat voornamelijk grote internationale mediacorporaties de Warners bros., de Disney’s de EMI’s van deze wereld, die door moderne ontwikkelingen (en hun onvermogen om aan deze ontwikkelingen te beantwoorden) het meest getroffen werden. Mediacorporaties, zoals Disney, die hun machtspositie bereikt hebben, juist met het koloniseren, het zich toeeigenen en vermarkten van generieke verhalen.

  Maar deze mediareuzen, die bij de ACTA onderhandelingen ongetwijfeld een grote vinger in de pap hebben, proberen zich ten onrechte met dit argument in de schamele kleren van de kunstenaar te hullen. Maar het zijn niet de mediacorporaties die voor de ideeënrijkdom en culturele innovatie van de samenleving zorgen. Het zijn individuele kunstenaars, musici, schrijvers, illustratoren, filmmakers en fotografen.

  De mediamultinationals koloniseren, vermarkten en distribueren sommige van die ideeën en genereren daarmee welvaart. Daar is op zich niet veel mis mee, daarvoor is plaats in onze wereld. Maar wanneer dergelijke organisaties in staat worden gesteld zich een exclusieve regulerende rol in het openbare leven te toe te eigenen, vertegenwoordigt dat een ondemocratisch en totalitair gevaar dat met kracht dient te worden bestreden.

  We moeten het niet langer toestaan lang staan we toe dat deze grote multinationals zich met dit argument straffeloos achter de kunstenaar verschuilen, en zo nog langer de morele superioriteit van de kunstenaar perverteren, alleen om een machtspositie in het medialandschap veilig te stellen.

  De werkelijkheid is dat niet de creatieve ontwikkeling van de samenleving in gevaar is, juist niet, het is de machtspositie van de corporaties die onder druk staat. Er ligt een uitdaging voor organisaties als BoF om dit onderscheid uit te dragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.