• Menu

0 recente resultaten

Commissie laat mogelijkheid internetafsluiting in ACTA open

Op dit moment wordt op internationaal niveau onderhandeld over een verdrag dat vergaande gevolgen kan hebben voor een open en vrij internet: het ACTA-verdrag. De Commissie laat de mogelijkheid open of het verdrag ook bepaald dat internetgebruikers van internet worden afgesloten, als ze inbreuk maken op auteursrecht. Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de Piratenpartij in het Europees Parlement.

De onderhandelingen over dit verdrag, het Anti Counterfeiting Trade Agreement, zijn geheim. Uit gelekte documenten over de onderhandelingen blijkt dat onder meer wordt gesproken over het afsluiten van gebruikers van internet bij auteursrechtinbreuk.

Naar aanleiding hiervan heeft Christian Engström van de Piratenpartij vragen gesteld over de effecten van ACTA voor internettoegang. Hij merkt in zijn vragen op dat in de nieuwste Europese telecomregelgeving is afgesproken dat – kort gezegd – geen maatregelen mogen worden getroffen die de internettoegang voor de eindgebruiker beperken, “tenzij het gaat om passende en proportionele maatregelen die noodzakelijk zijn binnen een democratische samenleving” . Hij vraagt of de voorstellen waarover momenteel wordt gesproken, in overeenstemming zijn met de letter en geest van het telecompakket.

De Commissie laat in haar antwoord de mogelijkheid open dat gebruikers op grond van dit verdrag van internet worden afgesloten wegens auteursrechtinbreuk. ACTA zal volgens de Commissie in overeenstemming zijn met EU wet- en regelgeving, “which fully respects fundamental rights and freedoms and civil liberties, such as the protection of personal data. […] ACTA should not contain measures restricting end-users’ access to the Internet that would not be appropriate, proportionate and necessary within a democratic society and without a prior, fair and impartial procedure.”

De Commissie wekt in haar antwoord ook onterecht de indruk dat ACTA geen gevolgen heeft voor internetgebruikers, maar slechts gericht zou zijn op grootschalige criminele activiteiten:

“It is the Commission’s view that ACTA is about tackling large scale illegal activity, often pursued by criminal organisations, that is causing a devastating impact on growth and employment in Europe and may have serious risks to the health and safety of consumers. It is not about limiting civil liberties or harassing consumers.”

De afbeelding is gebaseerd op “Tube strikes on the way”, van Annie Mole, uitgebracht onder een Creative Commons Generic 2.0 licentie.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag