Persbericht: "Bits of Freedom vraagt strenge regels voor open en vrij internet"

Amsterdam, 5 januari 2010 – Alleen nieuwe strenge regelgeving kan een open en vrij internet waarborgen. Dit is één van de aanbevelingen die digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom vandaag aan het ministerie van Economische Zaken heeft gedaan op het gebied van netwerkneutraliteit.

Netwerkneutraliteit betekent dat providers internetverkeer niet mogen discrimineren naar bron, inhoud of bestemming. Netwerkneutraliteit is van groot belang voor de informatiemaatschappij, zegt Bits of Freedom. ,,Het garandeert een open en vrij internet en stimuleert keuzevrijheid en innovatie. Het is bovendien een belangrijke waarborg voor de fundamentele rechten van gebruikers van het internet’’, zegt directeur Ot van Daalen. ,,Maar netwerkneutraliteit komt steeds meer onder druk te staan, omdat providers geneigd zullen zijn, of gevraagd zullen worden om internetverkeer te discrimineren. In veel gevallen zal de internetgebruiker daar de dupe van worden. De Nederlandse overheid moet daarom actief maatregelen nemen om netwerkneutraliteit te waarborgen.’’

Het Ministerie heeft veel vertrouwen in marktwerking. Bits of Freedom meent dat marktwerking onvoldoende is. Zij adviseert om een beginsel in de Telecommunicatiewet op te nemen, dat erop neerkomt dat eindgebruikers kunnen beslissen welke inhoud zij willen verzenden en ontvangen, en welke diensten, toepassingen, hardware en software zij hiervoor willen gebruiken. Ook adviseert zij een specifieke bepaling te introduceren, die providers verbiedt om internetverkeer te discrimineren, tenzij sprake is van redelijk netwerkbeheer. Van dat laatste zou slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn.

Contact: Ot van Daalen, +31(0)654386680

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.