• Menu

0 recente resultaten

Persbericht: "Bits of Freedom: Naaktscanners niet introduceren"

Amsterdam, 30 december 2009 – De digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom schrijft in een open brief aan de Minister van Justitie dat het kabinet geen naaktscanners moet introduceren. Naar aanleiding van de mislukte aanslag op Eerste kerstdag heeft Minister Hirsch Ballin laten weten dat hij naaktscanners versneld wil invoeren. Een rationele kosten-batenanalyse dwingt echter tot de conclusie dat invoering van naaktscanners niet wenselijk is.

Bits of Freedom dringt erop aan om veiligheidsbeleid niet op angst, maar op rationele analyses te baseren. Het verlies van privacy en individuele vrijheid speelt daarbij een belangrijke rol. De inzet van naaktscanners kan het risico van aanslagen tegen vliegtuigen in de lucht slechts deels beperken. Naaktscanners zijn tegelijkertijd een stevige inbreuk op de privacy en de lichamelijke integriteit, brengen hoge kosten met zich en de gezondheidseffecten staan niet vast. In plaats daarvan moet het kabinet onderzoeken waarom bestaande maatregelen hebben gefaald.

Bits of Freedom: “De onrust in de media over de recente aanslag is begrijpelijk, maar geen reden om nieuwe veiligheidsmaatregelen te nemen. De kans dat iemand slachtoffer wordt van een terroristische aanslag in de lucht, is een stuk kleiner dan dat iemand door bliksem wordt geraakt. Nederland moet zich niet laten uitkleden door angst.”

Contact: Ot van Daalen, tel: +31(0)654386680

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag