Wettelijke bronbescherming journalisten in de maak

Platform internetveiligheid nauwelijks aandacht grondrechten

Vertrouwen moet je verdienen
DOSSIER: Platformen

Op dinsdag 8 december is het Platform Internetveiligheid gelanceerd. De Minister van Justitie, de staatssecretaris van Economische Zaken en de CEOs van grote bedrijven kwamen vertellen waarom dat platform belangrijk is. In het platform worden blijkens het persbericht “door deelnemende partijen afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen om het internet veiliger te maken”. Klinkt goed, maar wat betekent dat eigenlijk voor de internetgebruiker?

Tijdens de kick-off kwamen digitale burgerrechten nauwelijks aan bod. Er is geen aandacht besteed het belang van communicatievrijheid en het gevaar van censuur. Privacy wordt vooral gezien als een probleem: het hindert de opsporing en staat haaks op economische belangen.

Dat burgerrechten als problematisch worden ervaren verbaast niet: de overheid moet bij wet- en regelgeving altijd rekening houden met grondrechten, terwijl het bedrijfsleven dat veel minder hoeft. Daarom is voor de overheid zelfregulering binnen dit soort platformen ook zo aantrekkelijk.

Privacy en communicatievrijheid moeten ook hier op de agenda, want in het platform worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor de internetgebruiker. Het platfom gaat bijvoorbeeld afspraken maken over het filteren en blokkeren van internetverkeer. Ook zal men zich buigen over het vraagstuk “opsporing versus privacy”. Typerend voor de insteek van het platform is de manier waarop dit vraagstuk wordt bezien: “wat betekent de verhouding tussen opsporing versus privacy nu voor de bedrijfsvoering?”.

Juist daarom moet het maken van afspraken over dit soort onderwerpen niet alleen overgelaten worden aan de overheid en marktpartijen: de grondrechten van de internetgebruiker moeten ook worden meegewogen. Bits of Freedom zal de ontwikkelingen binnen dit platform nauwlettend in de gaten houden.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.