Nederland tapt nog steeds buitengewoon veel af

Mininova moet torrents filteren

Economische Zaken publiceert rapport over netwerkneutraliteit
DOSSIER: Platformen

De rechtbank Utrecht heeft op 26 augustus in een geschil tussen Brein enMininova geoordeeld dat Mininova op eigen kosten torrents moet gaan filteren. Brein stelde dat Mininova onrechtmatig handelde door torrents aan te bieden die verwezen naar bestanden waarop Brein’s aangeslotenen auteursrecht hadden. Zij vorderde kort gezegd dat Mininova effectieve maatregelen moest nemen om de aanwezigheid van deze torrents te voorkomen.

De rechtbank concludeert dat Mininova weliswaar niet zelf auteursrechtinbreuk pleegt, maar wel onrechtmatig handelt door het “stelselmatig faciliteren van en bevorderen van inbreuk” op auteursrechten van de bij Brein aansloten rechthebbenden. Volgens de rechtbank kan Mininova geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking die voor bepaalde tussenpersonen op internet, zoals hosting-providers, geldt. Mininova wordt verplicht torrents die mogelijk inbreuk maken op auteursrechten van Brein’s aangeslotenen te zoeken en te verwijderen.

Bits of Freedom stelde in de media naar aanleiding hiervan dat het Mininova-vonnis niet bijdraagt aan een duurzame oplossing van het filesharing-conflict. Mininova wordt verplicht kostbare maatregelen te nemen om ongeautoriseerde uitwisseling van bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal tussen gebruikers te voorkomen. Filesharing zal ondanks dit vonnis echter populair blijven, terwijl door dit vonnis de risico’s voor innovatieve internet-dienstverleners toenemen. Alleen het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen kan leiden tot een duurzame oplossing van het filesharing-conflict.

Vonnis Rechtbank Utrecht 26 augustus 2008, LJN BJ6008
Opinie Bits of Freedom in Webwereld (26.08.2009)

Interview Bits of Freedom bij BNR (26.08.2009): mp3 of ogg

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.