Mininova moet torrents filteren

Economische Zaken publiceert rapport over netwerkneutraliteit

Themamiddag over netwerkneutraliteit
DOSSIER: Netneutraliteit

Onderzoeksbureau Dialogic heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de stand van zaken van netwerkneutraliteit in Nederland. De conclusies uit dit onderzoek zijn kort gezegd:

De belangstelling voor het vraagstuk van netwerkneutraliteit – of het verschillend
behandelen van internetverkeer – is groeiende. De keuze voor een verbod op discriminatie, en de keuze waar precies de lijn wordt getrokken, is volgens de onderzoekers een lastige normatieve en dus politieke keuze. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat het geen kwestie is die zichzelf oplost. Uit de analyses in dit rapport blijkt dat ook in Nederland behoorlijk wat consumenten te maken hebben met een aanbieder (ISP) die het verkeer op de een of andere manier verschillend behandeld. Ongeveer eenderde van de
Nederlandse abonnees voor vaste diensten wordt hiermee geconfronteerd, en nagenoeg
alle mobiele ISP’s doen aan vormen van verschillend behandelen (hoewel het af kan
hangen van het gekozen abonnement). De consument kan niet altijd makkelijk nagaan of
er sprake is van verschillend behandelen of niet.

Zie het rapport (PDF-alert).

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.