Campagne tegen stemcomputers van start

Een groep deskundigen en beveilingsexperts is een campagne gestart tegen stemcomputers. Op de website ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ pleiten de initiatiefnemers, waaronder Rop Gonggrijp, voor controleerbare en transparante verkiezingen.

“De huidige situatie – waarbij zelfs de leden van de stembureaus geen enkel zicht hebben op het feitelijke tellen van de stemmen – is volstrekt onacceptabel. Van alle software die gebruikt wordt in het verkiezingsproces dient de broncode gepubliceerd te zijn. Als er al stemcomputers in de stemlokalen gebruikt zouden worden dan moet er altijd ook een papieren kopie van elke uitgebrachte stem zijn, en die papieren stemmen moeten dan ook regelmatig geteld worden. Maar voorlopig moeten we eerst maar eens terug naar stemmen op stembiljetten”, aldus het FAQ op de website.

In de campagne wordt de controleerbaarheid van verkiezingen als belangrijkste eis verheven boven de bestaande argumenten die de voorstanders van stemcomputers aanvoeren, zoals effici?ntie, gemak en de snelheid van het tellen.

Interessant detail is dat de Organisatie voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die waarnemers naar verkiezingen in de voormalige Oostblok-landen stuurt, eisen stelt aan stemcomputers waar Nederland niet aan voldoet. Zo pleit de OVSE voor onafhankelijk onderzoek van de broncode en een paper-trail (een papieren kopie van elke uitgebrachte stem). De voorwaarden staan vermeldt in het Election Observation Handbook van de OVSE.

Gonggrijp is gestart met een uitputtend inzageverzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij gemeente en ministeries. Vrijwel alle informatie waarop de betrouwbaarheid van stemcomputers is gebaseerd (zoals de test rapporten TNO) is nog niet openbaar.

In de radio interview bij Tros Radio Online op 11 juli wijst de belangrijkste fabrikant van stemcomputers in Nederland, Nedap, de invoering van een paper-trail af. Jan Groenendaal, directeur van Nedap, zegt in het interview dat niemand de moeite neemt om een kassabon van Albert Heijn te controleren. Voor een print van een uitgebracht stem zal dus wel hetzelfde gelden, aldus de directeur.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.