Fraude met stemcomputer in Zeeland

Parlement tegen straffen in IP-richtlijn

Bluetooth en de grenzen van het spamverbod

Het Nederlandse Parlement heeft in een brief aan de Europese Commissie bezwaar gemaakt tegen het voorstel voor de richtlijn over strafrechtelijke handhaving van intellectuele- eigendomsrechten. Het voorstel voor de richtlijn zou Nederland verplichten alle inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op commerci?le schaal strafbaar te stellen. Het schrijft verder minima voor de strafmaat voor, zoals 4 jaar voor inbreuken in georganiseerd verband. Het voorstel gaat veel verder dan alleen de aanpak van criminele organisaties die zich richten op valse kopie?n. Het zou ook implicaties kunnen hebben voor makers van software voor de uitwisseling van bestanden en software voor het omzeilen van Digital Rights Management.

Het Parlement is “van oordeel dat de voorgestelde EG-richtlijn buiten de bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Dit geldt met name voor de in de richtlijn opgenomen strafrechtelijke handhavingsbepaling inzake de minimale hoogte van de maximumstraf.” De brief aan Eurocommissaris Frattini is afkomstig van de Eerste en Tweede Kamer gezamenlijk en opgesteld in het kader van de zogenaamde “parlementaire subsidiariteitstoets”. Deze toets houdt in dat het Nederlandse Parlement zich bij Europese wetsvoorstellen mag buigen over de vraag of de EU wel bevoegd is en in het bijzonder of de EU zaken probeert te regelen die ze over zou moeten laten aan de lidstaten. Het Parlement volgt met de brief aan Frattini het advies van de verschillende Kamercommissies, waarover Bits of Freedom eerder schreef in de nieuwsbrief van 12 juni 2006.

Over de inhoud van het voorstel is de brief erg algemeen. Er wordt gesteld “dat de schendingen van de intellectuele eigendomsrechten niet als een dusdanig ernstige aantasting van het te beschermen beleidsterrein moeten worden beschouwd dat een geharmoniseerde strafrechtelijke inzet onontbeerlijk moet worden geacht in de strijd tegen deze inbreuken.” Er zijn ook andere bezwaren te noemen. Paradoxaal aan het voorstel is bijvoorbeeld dat het enerzijds de bonte verzameling intellectuele-eigendomsrechten op ??n hoop gooit, en aan de andere kant met zo specifieke voorschriften over de handhaving van inbreuken door het strafrecht komt. De keuze voor handhaving door middel van het strafrecht wordt onvoldoende afgewogen tegen de private weg en handhaving door middel bestuursrechtelijke sancties.

Een nog wat onderbelicht punt uit de richtlijn is het voorgestelde artikel 7, dat organisaties als BREIN een vinger in de pap zou geven bij het strafrechtelijk onderzoek: “De lidstaten zien erop toe dat de betrokken houders van de intellectuele-eigendomsrechten of hun vertegenwoordigers, alsmede deskundigen hun medewerking kunnen verlenen aan de onderzoeken die door gemeenschappelijke onderzoeksteams worden uitgevoerd […].” “Actieve participatie” is volgens de toelichting “essentieel om de nodige vaststellingen te kunnen doen, in het bijzonder om namaak of vervalsing van de producten aan te tonen. […] Doel is het vergaren van bewijzen over inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten voor gemeenschappelijke onderzoeksteams te vergemakkelijken.”

Deze voorgeschreven actieve rol roept vragen op. Zeker in het licht van de agressiviteit waarmee organisaties als BREIN optreedt en de ongelijkwaardige positie ten opzichte van kleine partijen. Deze vraag werd ook opgeworpen in de rechtszaak tegen Releases4u.com en Shareconnector.com, waarvan vrijdag 23 juni 2006 de eerste zitting was. “Op verzoek van de verdachten moeten onder meer rechercheurs en onderzoekers van de stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein) worden gehoord”, aldus een bericht van het NRC. “Advocaat Maanicus die de drie beheerders van Releases4u.com bijstaat zegt dat justitie zich voor het karretje heeft laten spannen van de stichting. Officier van justitie A. Drogt zegt dat geen sprake is van samenwerking en dat het onderzoek van Brein als aangifte moet worden gezien.” De rechtszaak wordt in verband met het horen aangehouden.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.