Nederlandse gamer trekt aandacht defensie VS

Senaatscommissies niet overtuigd van noodzaak IP-richtlijn

Zeer kritische ontvangst voorontwerp nieuwe WOB

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de strafrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten kritisch ontvangen. “De gezamenlijke vergadering van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties en de bijzonder commissie voor de JBZ-raad concludeert in meerderheid dat de Europese Commissie met onderhavige ontwerprichtlijn […] haar bevoegdheden te buiten gaat”, aldus een brief van de commissies.

Het voorstel van de Europese Commissie voor de richtlijn zou de lidstaten verplichten de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op commerci?le schaal strafbaar te stellen. Het introduceert in het bijzonder specifieke eisen aan de maximum strafmaat, zoals een minimum van 4 jaar voor inbreuken in georganiseerd verband. De Commissie baseert de mogelijkheid van strafbaarstelling in de richtlijn op een uitspraak van het Europese Hof van vorig jaar. Daarin concludeert het Hof dat strafbaarstelling verplicht mag worden als dit ‘onontbeerlijk’ is om de doelstellingen van het verdrag te realiseren. De richtlijn is gebaseerd op de bescherming van de interne markt. De commissies zijn echter niet overtuigd van de onontbeerlijkheid van het voorstel.

Het voorstel heeft onder druk van de lobby van organisaties van rechthebbenden een veel ruimere werking gekregen dan alleen de aanpak van criminele organisaties die zich richten op valse kopie?n. Het zou ook implicaties kunnen hebben voor makers van software voor de uitwisseling van bestanden en software voor het omzeilen van Digital Rights Management.

Volgens de senaatscommissies “valt het te bezien of de Europese Commissie ?berhaupt wel de bevoegdheid heeft om een voorstel als het onderhavige in te dienen”. daarnaast stellen zij dat als dit zo mocht zijn, er strijd is met het beginsel van subsidiariteit. Dit houdt in dat de EU geen dingen mag regelen die beter door de lidstaten zelf geregeld kunnen worden. Dit is volgens de commissies zo “daar waar het gaat om de concrete invulling van de strafbepalingen (de welbekende minimale maximumstraffen) en de bijkomende bepalingen over in bepaalde gevallen te volgen procedures”. Door de specifieke eisen aan de strafbaarstellingen zou Europa de lidstaten verplichten tot een nadruk op repressie. Daarmee wordt voorbij gegaan aan de vraag naar de effectiviteit van deze aanpak en de verschillen in handhavingscultuur tussen de verschillende lidstaten.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.