CBP buigt zich over privacy en internet

OPTA maakt aanpak telemarketing bekend

Informatiebeveiliging politie niet op orde

De OPTA heeft haar standpunt ten aanzien van de wettelijke kaders voor telemarketing en het voorgenomen handhavingsbeleid bekend gemaakt. De OPTA “gaat de regels die gelden voor telemarketing strenger handhaven [..] Veel van deze telefoontjes voldoen niet, of niet geheel, aan de wettelijke eisen. Daarom gaat OPTA optreden, zodat in ieder telefoongesprek door de bellende organisatie actief de mogelijkheid wordt geboden niet langer gebeld te worden”, aldus de OPTA in het persbericht.

De OPTA komt met haar standpunt na de betrokken partijen om een reactie te hebben gevraagd. In de definitieve zienswijze van de OPTA over telemarketing wordt uiteengezet dat er in Nederland door de wetgever gekozen is voor een “geconditioneerd opt-out regime”. Dit houdt in dat bij elk telefoontje met telemarketingdoeleinden, de mogelijkheid geboden moet worden om verzet aan te tekenen. “Het verzet [..] dient in alle gevallen te worden gehonoreerd en kent geen vormvoorschiften.” De OPTA concludeert dat “per gesprek door de telemarketeer of het telemarketingbureau actief en eigener beweging op de mogelijkheid van verzet of het maken van bezwaar dient te worden gewezen”.

De OPTA stelt verder vast dat artikel 11.7 vierde lid van de Teleommunicatiewet geen verschil maakt tussen de opdrachtgever en het telemarketingbureau. Met die bepaling wordt de mogelijkheid van opt-out voor telemarketing verplicht gesteld. Dat dit verschil wel zou gelden was door verschillende partijen betoogd. Uit de zienswijze van de OPTA blijkt nu dat telemarketeers zich niet achter hun opdrachtgevers kunnen verschuilen en eenzelfde verantwoordelijkheid dragen tegenover de consument als hun opdrachtgever. Echter, “in de handhaving richt het College zich uit praktische overwegingen vooralsnog alleen op de opdrachtgevers”, aldus de OPTA.

De aangekondigde strengere handhaving moet ook op andere punten worden gerelativeerd. De OPTA “zal zich in haar handhaving focussen op uitwassen, zoals die zullen blijken uit de klachten die binnen komen. De reden hiervoor is dat de telemarketingbranche een grote mate van eigen verantwoordelijkheid tentoonspreidt, die het college niet wil wegnemen. Daarnaast wil het college de telemarketingbranche niet onnodig belasten. Bovendien vergt uitgebreide controle een inspanning die te groot is om te kunnen rechtvaardigen.”

De verplichting opt-out aan te bieden zal de OPTA alleen gaan controleren in het geval van ‘koude telemarketinggesprekken’: ongevraagde gesprekken waar de consument volledig onaangekondigd wordt benaderd. “Het wordt verder aan de telemarketingbranche zelf overgelaten hoe zij het actief aanbieden van de afmeldmogelijkheid vorm gaat geven. [..] De telemarketingbranche moet de vrijheid krijgen om dit naar de eisen van de praktijk zo goed mogelijk vorm te geven.”

Zo blijft de nadruk op zelfregulering grotendeels in stand. Telemarketingbureaus hebben ook nog steeds de vrijheid zich al dan niet aan te sluiten bij het door de sector gecre?erde centrale afmeldpunt voor consumenten, de stichting Infofilter. De Consumentenbond pleitte eerder voor de invoering van een wettelijk verplichte aansluiting bij een centrale opt-out.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.