OPTA maakt aanpak telemarketing bekend

Informatiebeveiliging politie niet op orde

Het gemak van de kopie

Volgens een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is de informatiebeveiliging bij de Nederlandse politie niet op orde. Sommige korpsen hebben geen beleid voor de beveiliging, anderen voeren hun eigen beleid niet uit. “Van systematische aandacht voor het onderwerp is slechts bij enkele korpsen sprake”, aldus het rapport ‘Opsporing bezocht’ van de Inspectie. In de rapportage over de kwaliteit van de politi?le opsporingstaak worden geen incidenten beschreven maar wordt vooral onderzocht in hoeverre de korpsen over beleid en sturing beschikken.

Volgens de Inspectie OOV zijn de technische kanten van de informatiebeveiliging vaak wel goed ondergebracht. Maar de organisatorische en personele kanten van informatiebeveiliging binnen de korpsen moet volgens de Inspectie meer prioriteit krijgen. “Een aantal recente incidenten waarbij informatiedragers van politie en justitie zijn ontvreemd of vermist, onderstreept de noodzaak hiertoe”. Voor het overige is de aandacht erg verdeeld: sommige korpsen hebben wel beleid en plannen, maar geen risicoanalyse of maatregelen; andere korpsen hebben op diverse vlakken beveiligingsmaatregelen genomen, maar hebben nauwelijks beleid op dit gebied.

De helft van de 25 politiekorpsen heeft geen informatiebeveiligingsplan en 11 korpsen hebben geen inventarisatie gemaakt van risico?s en bedreigingen. Tien korpsen voeren geen audits uit op de beveiligingsmaatregelen; vijftien korpsen doen dit wel. Friesland, Haaglanden, Flevoland en Twente doen het volgens een puntentelling van de Inspectie OVV het slechts. Groningen, Noord-Oost Gelderland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland hebben hun beleid op orde. “Er ontstaat een beeld van een kopgroep met een langgerekt peloton”, aldus het rapport. Uit het rapport valt niet op te maken of goed beleid zich ook vertaalt in minder kwetsbaarheid of incidenten.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.