Nieuwe Kamerantwoorden over de NSO

Eerste Kamer twijfelt aan definitie hacken

Politie-infiltratie op internet tegen terreur

De commissie justitie van de Eerste Kamer heeft kritiek op de definitie van hacken in het wetsvoorstel computercriminaliteit II. De commissie zet de kanttekeningen in een brief aan Donner van 20 december 2005.

In het wetsvoorstel vervalt de beveiligingseis voor hacken. In het huidige wetboek van strafrecht geldt bij hacken de voorwaarde dat de hacker een beveiliging doorbreekt. In het wetsvoorstel computercriminaliteit II gaat het echter uitsluitend nog om het binnendringen in een computersysteem zonder toestemming van de eigenaar.

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft bedenkingen bij het laten vervallen van de beveiligingseis. “De ratio daarvan is immers, dat gebruikers van de middelen van communicatie- en informatietechniek zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het zorgvuldig omgaan met de hen ten dienste staande middelen. In het civiele recht is dat een vanzelfsprekendheid. Niemand kan zijn inboedel verzekeren als hij er niet voor zorgt, dat zijn woning deugdelijk is afgesloten.”

Ook de fracties van VVD en PvdA vragen zich af of de nieuwe definitie wel verstandig is. “Het moeten doorbreken/omzeilen van enige beveiliging werpt een duidelijke drempel op; de potenti?le dader weet hierdoor dat hij zich op verboden terrein gaat begeven. Gaat het laten vallen van deze beveiligingseis niet te zeer ten koste van de kenbaarheid waardoor te snel het risico ontstaat dat personen tijdens het surfen (door bijvoorbeeld een ‘deep link’ te volgen) op verboden plaatsen terecht komen en zich deswege vervolgd slechts (moeizaam) kunnen verweren met het argument dat de opzet ontbrak? Is het niet beter dit soort situaties te voorkomen door de huidige redactie te handhaven?”

De CDA-fractie vraagt zich bovendien af of nieuwe bepalingen in het wetsvoorstel en met name de strafverzwaringen wel bijdragen aan de bestrijding van criminaliteit. “Het inbreken in computers, het platleggen van netwerken en het verspreiden van virussen en ernstige vormen spam kunnen heel verstorend zijn voor individuele burgers alsmede ook voor de samenleving als geheel. De voorgestelde strafverzwaring van deze daden is begrijpelijk gezien de soms ernstige aard van deze daden. Dit neemt echter niet weg dat strafbaarstelling en strafverzwaring alleen nooit criminaliteit volledig tegen gaan. Het vergroten van de pakkans werkt veel afschrikwekkender.” Het CDA vraagt zich af of de capaciteit van politie en justitie wel gelijke tred houdt met de nieuwe wetgeving.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor het wetsvoorstel computercriminaliteit II in september 2005. Ook toen werden vraagtekens geplaatst bij het vervallen van de beveiligingseis maar deze werden door Donner gesust.

Dossier computercriminaliteit II, Eerste Kamer http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vfs8nf1st000

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.