Open source en open standaarden bij de overheid

Het programma OSOSS, Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid, wordt met ingang van 2006 gesplitst. Het co?rdineren en bevorderen van open standaarden bij de elektronische gegevensuitwisseling van de overheid wordt overgenomen door een nieuw op te richten College Standaardisatie.

OSOSS gaat verder onder de naam Open Source Onderdeel Software Strategie en zal zich uitsluitend bezighouden met stimulering van en advisering over het gebruik van open source software binnen de overheid. OSOSS is daarvoor samen met Surfnet en Kennisnet het Uitwisselplatform gestart. Het Uitwisselplatform is een open source software ontwikkel website, dat zich richt op de Nederlandse open source software community. Uitwisselplatform.nl biedt gratis hosting voor open source software ontwikkelprojecten. Dit gebeurt om samenwerking binnen deze projecten te bevorderen, en op deze manier bij te dragen aan de ontwikkeling van open source software. Behalve zeer technische projecten op het gebied van authenticatie (DigiD) host het uitwisselplatform ook OpenTaal, een project waarin vrije Nederlandstalige taalhulpbestanden worden onderhouden en beschikbaar gesteld voor gebruik in open sourceprojecten (b.v. spellingcontrole en woordafbreking).

Het gebruik van open source software is echter nog geen gemeengoed binnen de overheid. Op 20 december kondigde de gemeente Amsterdam aan haar contract met Microsoft met drie jaar te verlengen. Het betreft een zogenaamde Enterprise Agreement voor de levering van kantoorautomatiseringsoftware (o.a. Office en Windows). “Belangrijke overwegingen hierbij waren kostenbesparing en continu?teit van de bedrijfsvoering”, aldus de gemeente. Het gebruik van Microsoft kan ook aansluiten bij een streven naar standaardisatie volgens de gemeente, maar dat is uiteraard iets anders van open standaarden. “Voortzetting van het raamcontract is in lijn met motie 848 van de Raad waarin aangedrongen wordt op meer standaardisatie van ICT producten vanuit het oogpunt van (inkoop) voordelen. Feitelijk is de software van Microsoft de gemeentelijke ICT-standaard voor kantoorautomatisering”, aldus een brief van de gemeente. De gemeente heeft wel naar open source oplossingen gekeken maar is daar niet tevreden over: “Uit de evaluatie van deze projecten blijkt, dat de bestaande open source oplossingen voor de werkplek nog een aantal jaren geen gelijkwaardig alternatief voor de ‘gesloten source’ Microsoft oplossingen bieden.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.