Nationaal mensenrechteninstituut

Behandeling Computercriminaliteit II

Gebruik historische locatiegegevens voor sms-actie onwettig

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel computercriminaliteit II van minister Donner. Op enkele onderdelen plaatsen de Kamerleden wel nog kanttekeningen, maar zij konden over het algemeen door Donner tevreden worden gesteld.

Onder andere Van der Staaij (SGP) en Van Dam (PvdA) stelden vragen over de nieuwe definitie van hacken in het voorstel. In het huidige wetboek van strafrecht geldt bij hacken de voorwaarde dat een beveiliging is doorbroken. In het wetsvoorstel computercriminaliteit II gaat het echter uitsluitend nog om het binnendringen in een computersysteem zonder toestemming. “Hoe pakt deze delictsomschrijving precies uit wanneer het onduidelijk is of de “eigenaar” zijn computernetwerk opzettelijk of per ongeluk heeft opengezet? Kan het nadeel van deze wijze van strafbaarstelling niet zijn dat het signaal wordt uitgezonden aan beheerders van computersystemen dat er wel iets gemakkelijker kan worden omgesprongen met het beveiligen hiervan?”, aldus Van der Staaij (SGP). Van Dam (PvdA) noemde als voorbeeld het gebruik van KaZaa waarbij de gebruiker (bewust of onbewust) iedereen op een shared folder toelaat. Volgens Donner zal de aangever duidelijk moeten maken dat het binnendringen in het computersysteem wederrechtelijk was. Dat kan volgens Donner per definitie niet in wetgeving worden vastgelegd maar zal uit de jurisprudentie moeten voortvloeien.

Kamerleden vroegen zich ook af of het bevriezingsbevel uit computercriminaliteit II geen goed alternatief is voor een algemene bewaarplicht. Deze suggestie werd door Donner opnieuw afgewezen. Donner bevestigde wel dat het bevriezingsbevel alleen betrekking heeft op gegevens die een ISP al regulier bewaart. Dit blijkt uit de woorden van Van Dam: “Gezien de formulering van het betreffende artikel ga ik ervan uit dat dit slechts de gegevens betreft die providers toch al opslaan als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Ik zie de minister al knikken, dan hoeft hij dus niet meer te zeggen dat het klopt. Dat wilde ik echter wel graag zeker weten.” Of de definitie daarmee echt is afgetimmerd blijft de vraag. Het woordspelletje tot nu toe is namelijk dat elk gegeven dat ‘verwerkt’ wordt, ook bewaard kan worden. In dat geval lijkt een bevriezingsbevel meer op een tap.

Vos (GroenLinks) heeft Donner gevraagd hoe het verder moet met de notificatieplicht aan personen van wie gegevens worden afgetapt of vastgelegd. De bestaande notificatieplicht blijkt in de praktijk niet te worden toegepast. “Naar aanleiding van die discussie is het OM bezig met het opstellen van een plan van aanpak om de naleving hiervan te verzekeren. Dit geldt ook voor de notificatieplicht in dit wetsvoorstel”, aldus Donner. De vraag blijft echter of dat ook geldt voor ISP’s waarvan het netwerk buiten hun medeweten is afgetapt, een bevoegdheid die ook in het wetsvoorstel is opgenomen.

Over de nieuwe, ingrijpende bevoegdheid om gesprekken in de openbare ruimte af te tappen wanneer dit kenbaar wordt gemaakt zijn geen vragen in de Kamer gesteld. In het voorstel wordt in artikel 139b WvSr opgenomen dat “voor het aftappen van gesprekken in de openbare ruimte geen strafbaarheid bestaat als voor de ‘afgetapte’ zichtbaar of op andere wijze kenbaar is dat het gesprek wordt afgetapt.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.