Protest tegen nieuwe heffingen op datadragers

Onderzoek naar noodzaak bewaarplicht verkeersgegevens

Big Brother in de bibliotheek

Minister Donner heeft Kamervragen beantwoord van De Wit (SP) en Vos (GroenLinks) over de bewaarplicht verkeersgegevens. De antwoorden zijn vlak voor het Kamerdebat van 12 april over de bewaarplicht naar de Tweede Kamer gestuurd maar werden pas op een later tijdstip openbaar.

Minister Donner van justitie heeft op 12 april forse kritiek van de Tweede Kamer gekregen op het voorstel om alle verkeersgegevens te bewaren. Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer twijfelden tijdens het debat aan de noodzaak en effectiviteit van de bewaarplicht.

De fracties van de PvdA, SP, GroenLinks, D66 en LPF bestreden de rechtsgrond van het ontwerp-kaderbesluit voor de bewaarplicht. Zij werden daarbij gesteund door een juridische analyse van zowel de Europese Raad als de Europese Commissie. Beiden komen tot de conclusie dat het ontwerp-kaderbesluit voor een bewaarplicht deels illegaal is.

Opmerkelijk genoeg noemt minister Donner in zijn antwoorden alleen de juridische bezwaren van de Commissie. Hij noemt het negatieve advies van de juridische adviseurs van de Europese Raad niet. De juridische dienst van de Raad vindt eveneens dat de bewaarplicht thuishoort in een richtlijn van de Europese Commissie en niet door de ministers in een kaderbesluit mag worden gegoten. Donner verwachtte blijkbaar niet dat dit vertrouwelijke en negatieve advies zou uitlekken naar de Tweede Kamer.

Ook de commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft inmiddels een gelijkluidend negatief advies uitgebracht. De commissie adviseert dat de Europese Commissie moet voorstellen welke gegevens bewaard gaan worden en voor welke termijn. Een dergelijk eerste pijler besluit vereist een akkoord van het Europees Parlement. Bovendien heeft het Parlement de mogelijkheid om amendementen in te dienen.

Over het toegezegde onderzoek naar de noodzaak van een bewaarplicht laat Donner enkele details aan de Kamer weten. “Om een beter inzicht te krijgen in de telecommunicatiegegevens waarvan de bewaring noodzakelijk is ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding in Nederland, wordt momenteel op mijn initiatief door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek verricht naar het gebruik van verkeersgegevens in opsporingsonderzoeken.” Het onderzoek heeft tot doel om “inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de verkeersgegevens, die door de politie en justitie worden gevorderd” en “het belang van de verschillende gegevens voor het resultaat van het opsporingsonderzoek”. Ook moet het onderzoek van de Erasmus universiteit “duidelijkheid [..] verschaffen welke effecten een bewaarplicht heeft op de doorlooptijden van strafvorderlijke onderzoeken”. Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn en wordt openbaar.

Donner geeft toe dat de Europese ministers van justitie het voorstel voor een bewaarplicht hebben opgesteld zonder enig onderzoek naar de noodzaak ervan. “Voor zover mij thans bekend is er in andere lidstaten geen onderzoek gedaan naar de noodzaak van een bewaarplicht.” Maar de minister waarschuwt de Kamer dat uit dit gebrek aan inzicht en feitenmateriaal vooral geen conclusies mogen worden getrokken. “Uit het bovenstaande mag overigens niet worden afgeleid dat de noodzaak voor een bewaarplicht er niet zou zijn.”

Een bericht van het ANP van 13 april dat de Europese ministers van justitie het voorstel voor een bewaarplicht hebben ingetrokken, lijkt onjuist. Sindsdien produceert de Europese Raad nog steeds nieuwe voorstellen over de bewaarplicht. Donner heeft de Kamer in elk geval laten weten dat de Raad doorgaat met onderhandelen totdat er een concreet voorstel van de Commissie ligt. Daarbij deed hij de juridische adviezen over de legaliteit van het huidige voorstel af als niet ter zake doende.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.