Universiteit Maastricht verwijdert site tegen bezoek Bush

Donner wil regels afluisteren advocaten niet aanpassen

Protest tegen nieuwe heffingen op datadragers

Minister Donner heeft in een algemeen overleg met de Tweede Kamer op 30 maart gezegd dat hij de regels voor het aftappen van advocaten niet wil aanpassen.

Het overleg was aangevraagd door de PvdA, VVD en SP nadat de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) op 15 maart een kort geding had verloren waarin zij onmiddellijke stopzetting eiste van het aftappen van advocaten.

De PvdA, VVD en SP fracties hebben de minister gevraagd toch naar andere oplossingen te zoeken die de vertrouwelijke communicatie van advocaten beter beschermen. De fracties wilden weten of de minister geen nummerherkenning kon gebruiken. Van het CDA hoeft er niets veranderd te worden.

Donner wil niets weten van nummerherkenning. Volgens de minister wordt de vrijheid van informatie-uitwisseling tussen de advocaat en de cliënt niet beperkt. “Willen zij geen enkel risico nemen, dan kunnen zij rechtstreeks met elkaar communiceren in plaats van telefonisch.”

In juli 2003 oordeelde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) al dat politie en justitie zijn doorgeschoten bij het afluisteren en registreren van gesprekken van burgers met hun advocaten. Het beroepsgeheim van advocaten wordt hierdoor onvoldoende gerespecteerd. De constatering van het CBP dat er onrechtmatig wordt gehandeld, is ten enenmale onjuist volgens Donner. Donner geeft toe dat er fouten worden gemaakt, maar wil die tot een minimum beperken. Donner is bereid de Kamer te vertellen welke technisch mogelijkheden er zijn om advocaten te beschermen. “[..] maar wijst er op voorhand op dat toepassing ervan tot verschuiving in dat evenwicht [tussen de belangen van opsporing en bescherming advocaten – red.] zal leiden en derhalve door hem niet wordt overwogen”.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoek aangekondigd naar de naleving van de vernietiging van opgenomen telefoongesprekken van advocaten met hun cliënten. Het CBP gaat in het onderzoek steekproefsgewijs controleren of gesprekken die vernietigd moeten worden ook daadwerkelijk vernietigd zijn. Daarnaast wil het CBP zich laten informeren over de werking van het tapsysteem, over de wijze waarop de opgenomen gesprekken worden verwerkt en hoe de archivering van gesprekken verloopt.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.