Groot draagvlak voor privacy

Burgers zijn zich goed bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens, maar hebben weinig inzicht in de manier waarop organisaties met persoonsgegevens omgaan. Burgers hechten groot belang aan het correct omgaan met persoonsgegevens maar hebben minder vertrouwen dat organisaties dat ook correct doen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de Nederlanders het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat organisaties op een correcte wijze met hun persoonsgegevens omgaan. Voor bepaalde organisaties leggen zij de lat hoger dan voor andere. Burgers hechten met name belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door officiële instanties: 95% van de burgers vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de Belastingdienst en de gemeenten correct omgaan met hun gegevens en 93% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de politie en uitkeringsinstanties correct met hun gegevens omgaan. Daarnaast hechten burgers veel belang aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door commerciële instanties die gevoelige informatie gebruiken, zoals informatie over de persoonlijke situatie, inkomen en uitgaven of gezondheid.

De kennis over de WBP en het CBP ligt op een laag niveau. Mensen denken (in een enkel geval weten) wel dat er iets van een wet of een instantie is – ‘dit is tenslotte Nederland en alles is hier geregeld’ – die zich met de bescherming van de persoonsgegevens bezighoudt, maar kunnen dat niet precies benoemen.

TNS NIPO Consult, dat het onderzoek uitvoerde, zegt in de aanbevelingen dat het CBP “nu nog onvoldoende zichtbaar in de maatschappelijke discussie en kan daardoor nog niet de rol spelen van ‘morele autoriteit’ die opkomt voor de waarde van de bescherming van persoonsgegevens. Een communicatiestrategie zou dan wel argumenten moeten aanreiken aan hen die voor deze waarde willen opkomen.”

Het CBP wordt aangeraden ook meer ambitieus te zijn in het debat. “Wellicht moet het CBP dus wel een stapje verder gaan dan zich te bekommeren om het ‘behoud van maatschappelijk en politiek draagvlak’. Er is draagvlak voor meer dan behoud. Als het gaat om de ‘maatschappelijke privacykwaliteit’ is er winst te boeken.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.