• Menu

0 recente resultaten

Donnerabilia

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bewaarplicht verkeersgegevens (in de Vaste commissie justitie die de agenda van de Europese Raad bespreekt van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken) vroeg SP Kamerlid Arda Gerkens minister Donner hoe hard zijn toezeggingen eigenlijk waren aan het Nederlands parlement dat hij niet akkoord zou gaan met het huidige voorstel, gezien haar slechte ervaringen met eerdere toezeggingen van minister Brinkhorst om in Europa niet in te stemmen met een richtlijn over software patenten.

“De heer Brinkhorst is wat liberaler met de discussie hier.”

AO Vaste commissie justitie, 12 april 2005.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag