Nieuwe nederlaag voor Scientology

Computercriminaliteit II naar de Tweede Kamer

Unesco NL aanbevelingen mensenrechten en internet

Minister Donner van justitie heeft een tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel Computercriminaliteit II naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel Computercriminaliteit II is al in 1998 ingediend. De behandeling van het voorstel heeft echter stilgelegen omdat een bepaling over de aansprakelijkheid van internetproviders volgens de Europese Commissie in strijd was met de e-commerce richtlijn (toen nog in ontwerp). Dit onderdeel is uit het voorstel gehaald en ondergebracht in de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel.

Bovendien is Computercriminaliteit II opgehouden door de beslissing om noodzakelijke wijzigingen ten gevolge van het Cybercrime Verdrag mee te nemen. De minister heeft tevens een voorstel voor goedkeuring van het verdrag ingediend. Nederland voldoet al voor een zeer groot deel aan de eisen van het Cybercrime Verdrag. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit II rondt de implementatie af. Dat gebeurt door de bestaande wetgeving uit te breiden met een aantal strafbepalingen, en door de introductie van een aantal nieuwe bevoegdheden voor de opsporing.

Het wetsvoorstel Computercriminaliteit II verandert de definitie van hacken. De huidige definitie vereist dat de hacker een beveiliging doorbreekt, de toegang is verworven door een technische ingreep, met hulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. In het wetsvoorstel Computercriminaliteit II is ieder opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een computer strafbaar. Dat geldt ook als de computer in kwestie dus niet over enige beveiliging beschikt. Zo’n definitie lijkt in tegenspraak met de huidige praktijk op internet ten aanzien van shared folders (KaZaa) waarbij het niet altijd duidelijk is of de eigenaar zijn computer opzettelijk of per ongeluk heeft opengezet. Bovendien kan van deze definitie een verkeerd signaal uitgaan, de beheerders van computersystemen kunnen het voorstel zien als een signaal om hun inspanningen op het gebied van beveiliging te verlagen.

Minister Donner wil verder bepaalde voorbereidingshandelingen van typische computermisdrijven, zoals computervredebreuk en het onrechtmatig aftappen van informatie, strafbaar stellen. Het gaat om de verkoop, het vervaardigen of het voorhanden hebben van geschikte ‘technische hulpmiddelen’ waarmee een computermisdrijf gepleegd wordt. Daarbij is het voor een veroordeling cruciaal dat aangetoond wordt dat bewust gehandeld is, dus met het oogmerk om een misdrijf te plegen.

Het voorstel bevat ook enkele nieuwe bevoegdheden voor politie en justitie. De belangrijkste daarvan is het zogeheten bevriezingsbevel. Dit stelt de officier van justitie in staat een internetprovider te bevelen bepaalde gegevens tijdelijk ‘beschikbaar te houden’ in afwachting van een definitieve vordering om de gegevens uit te leveren. Met deze bevoegdheid kan justitie al in een vroeg stadium van een onderzoek ervoor zorgen dat de verkeersgegevens van iemand bewaard worden. Wanneer vervolgens de verdenking sterk genoeg blijkt, kan justitie de gegevens vorderen. Het bevriezingsbevel wordt door velen (maar nog niet door Donner) gezien als een uitstekend alternatief voor de bewaarplicht verkeersgegevens. Het bevriezingsbevel kan namelijk heel doelgericht worden toegepast op personen die tijdens een onderzoek in beeld komen en waarvan de verkeersgegevens mogelijk later gevorderd worden. De voorgestelde bewaarplicht verkeersgegevens van de Europese Raad van ministers stelt voor om van alle burgers de verkeersgegevens te bewaren, ongeacht of zij verdachte zijn in een onderzoek.

  • Kamerstuk 2004-2005, 26671, nr. 7, Tweede Kamer (22.03.2005) Wijziging wetten ivm nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II); Tweede nota van wijziging
  • Kamerstuk 2004-2005, 30036, nr. 3, Tweede Kamer (21.03.2005) Goedkeuring Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken (Trb. 2002, 18); Memorie van toelichting

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.