Voorstellen van commissie Franken in de koelkast

Donner heeft geen onderzoeksgegevens verkeersgegevens

Donnerabilia

Minister Donner van Justitie kan de Tweede Kamer geen onderzoeksresultaten aanbieden waaruit de noodzaak voor een bewaarplicht verkeersgegevens blijkt. Dit blijkt uit antwoorden van Donner op vragen van de Kamerleden Van Dam en Wolfsen (beiden van de PvdA). De Kamerleden wilden van de minister weten waarom hij een rapport over het gebruik van verkeersgegevens door de Rotterdamse politie niet eerder naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het rapport “Het gebruik van (historische) verkeersgegevens in de opsporingspraktijk” is uitgevoerd door het regiokorps Rotterdam-Rijnmond in opdracht van het ministerie van Justitie. Bits of Freedom heeft dit rapport deze zomer via een WOB-procedure gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Het onderzoek van de politie Rotterdam-Rijnmond uit april 2003 naar het gebruik van telefonie verkeersgegevens bij de opsporing wijst uit dat deze gegevens slechts in uitzonderingsgevallen essentieel zijn om misdaden op te lossen. Het rapport toont geen noodzaak aan voor een bewaarplicht verkeersgegevens.

Volgens Donner was het onderzoek te beperkt van opzet en biedt het geen goed beeld van de problematiek. “De desbetreffende inventarisatie biedt een veel te beperkt beeld van de praktijk van de strafvorderlijke gegevensvergaring in de telecommunicatiesector. De begeleidingscommissie concludeerde dat uit het rapport zelfs geen kengetallen kunnen worden gedestilleerd, omdat deze gegevens louter gebaseerd zijn op een quick scan in één enkel korps”, aldus Donner in zijn antwoord. “De inventarisatie van de regio Rotterdam heeft nooit een officiële status gekregen, en is om die reden ook niet verder gepubliceerd of aan uw Kamer gezonden.” Kamerleden die het rapport van de Rotterdamse politie willen lezen, worden in het Kamerantwoord door Donner verwezen naar de website van Bits of Freedom.

De opdracht voor het onderzoek was een resultaat van actiepunt 17 uit het actieplan terrorismebestrijding en veiligheid: “onderzoek verrichten naar [..] de belemmeringen die de opsporings- en I&V diensten ondervinden door de afwezigheid van bewaarplichten voor historische verkeersgegevens”. De minister geeft aan dat het nog steeds zijn bedoeling is om het onderzoek te laten uitvoeren. Dit voornemen werd in juli ook al genoemd in het Kabinetsstandpunt over het ontwerp-kaderbesluit van de EU voor een bewaarplicht.

Het valt echter te betwijfelen zo’n onderzoek nog van de grond komt, laat staan afgerond wordt, voordat de EU lidstaten een akkoord over een bewaarplicht hebben bereikt. De onderhandelingen over het ontwerp-kaderbesluit voor een bewaarplicht zijn al in een vergevorderd stadium. Het onderwerp staat op de agenda voor de bijeenkomst van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 19 november in Brussel (JBZ-raad). Uit de geannoteerde agenda van de bijeenkomst blijkt dat het besluit afhankelijk is van de behoeftes van opsporingsdiensten en justitie. Dit is nu juist het punt waarop Donner de Tweede Kamer niet kan informeren omdat er volgens de minister geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Uit de JBZ agenda: “De wenselijke reikwijdte is enerzijds afhankelijk van de klaarblijkelijke behoefte aan verkeers- en locatiegegevens bij de opsporingsdiensten en justitie in concrete gevallen en anderzijds van de weging van de gevolgen van de algemene bewaarplicht voor de persoonlijke levenssfeer van burgers, alsmede van de praktische en financiële gevolgen voor de telecommunicatie-aanbieders en de overheid.”

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.