Interpay geeft adressen door

Interpay, die het betalingsverkeer tussen de banken in Nederland verzorgt, mag van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geen adresgegevens van rekeninghouders meer verstrekken voor direct-marketingdoeleinden.

Het CBP had een klacht ontvangen van iemand die op haar prive-adres post had ontvangen van een landelijke bekende charitatieve stichting. De post was geadresseerd aan haar overleden moeder. De stichting bleek de brief eerder retour te hebben ontvangen. Om foutieve adressen te zuiveren is met Interpay een afspraak gemaakt om de foutieve adressen te vergelijken met de bij Interpay beschikbare adressen van rekeninghouders. Op deze wijze verkrijgt de stichting gecontroleerde adressen en kan zij (voormalige) donateurs opnieuw aanschrijven. De klaagster had de rekening van haar moeder naar haar eigen adres laten overschrijven en ontving daarom de bedelbrief.

Volgens de uitspraak van het CBP mag Interpay alleen adressen verstrekken om de ontvangst van een individuele donatie of betaling te kunnen verifi###n of reconstrueren. “In de onderhavige situatie is gebleken dat de stichting het adres van verzoekster heeft verkregen vanwege het met de hulp van Interpay op systematische wijze schonen van haar relatiebestand voor direct-marketingdoeleinden”, aldus het CBP.

Volgens een persbericht van Interpay met de curieuze titel ‘Interpay verkoopt g### persoonsgegevens van rekeninghouders aan derden’ zijn aan de service kosten verbonden en krijgt de stichting de adressen dus niet gratis. Volgens Interpay is de verkoop van actuele adressen gunstig voor de consument. “De controle van NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) is van belang voor de consument om zeker te stellen dat een verzoek tot betaling in geval van een adreswijziging toch op het juiste adres aankomt. Hierdoor wordt voorkomen dat een rekeninghouder wordt geconfronteerd met een onbetaalde rekening die naar een foutief adres is verstuurd. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een veroordeling voor de rechter vanwege het niet betalen van een bekeuring”.

Het persbericht van Interpay verzuimt te vermelden dat de klacht betrekking had op direct-marketing (bedelbrief) en niet de verzending van een rekening.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.