Brein waarschuwt p2p gebruikers

Lycos gaat in cassatie tegen vonnis anonimiteit

Biometrie met actiekorting

Internet portal Lycos gaat heeft besloten cassatie in te stellen bij de Hoge Raad tegen een uitspraak van het Amsterdamse Gerechtshof. Eind juni is Lycos veroordeeld tot afgifte van NAW gegevens van een van haar klanten aan een derde. In deze principiële zaak ging het om de vraag of de provider Lycos verplicht was de persoonsgegevens van één van zijn abonnees aan een derde, Pessers, bekend te maken. Pessers was van mening dat de betreffende abonnee onrechtmatig jegens hem had gehandeld. Het Hof oordeelde dat er weliswaar geen sprake was van onmiskenbaar onrechtmatig handelen door de abonnee, maar dat Lycos toch verplicht was de gevraagde gegevens te verstrekken.

Met deze uitspraak legt het Amsterdamse Hof naar de mening van Lycos een onjuiste maatstaf aan. “In deze situatie waarin het Hof vaststelt dat de website geen onmiskenbaar onrechtmatige informatie bevat en Lycos dus geen onrechtmatig handelen kan worden verweten, mag geen plaats meer zijn voor het opheffen van de anonimiteit van de websitehouder. Lycos moet dan toegestaan worden de privacy van haar klanten te beschermen. Het Amsterdamse Hof handelt volgens Lycos bovendien in strijd met de Europese Ecommerce richtlijn, die nu juist tot doel heeft de aansprakelijkheid van Internetproviders, die alleen als doorgeefluik van informatie fungeren, te beperken.”

Pessers is een advocaat in Tilburg die tevens handelt in postzegels via eBay. Een anonymus publiceert op lycos.nl een website, waarin hij of zij Pessers van fraude beticht en tevens oproept om gevallen van fraude te melden bij een bepaald e-mailadres. Na klachten van Pessers wordt de site weggehaald en vervangen door de tekst: ”Site removed to avoid legal actions!!”. Pessers eist vervolgens dat Lycos naam, adres en geboortedatum van de betreffende websitehouder bekend maakt. Na de uitspraak van de rechtbank Haarlem in september 2003 draagt Lycos de gegevens over aan Pessers. Dan blijkt echter dat de gebruiker aan Lycos een vals adres heeft opgeven. Pessers start een kort geding tegen Lycos waarin hij eist dat de ISP op andere manieren probeert het juiste adres te achterhalen. Hier gaat de rechter in een uitspraak op 1 april echter niet in mee. Lycos hoeft alleen de gegevens over te dragen die haar bekend zijn.

Het Hof betrok bij zijn oordeel vier factoren:

1. De mogelijkheid dat de informatie onrechtmatig is; 2. Of de derde i.c. Pessers een reëel belang heeft bij de gegevens; 3. Of er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn de gegevens te achterhalen; 4. Afweging van de belangen van de ISP en diens abonnee tegenover de belangen van de derde (Pessers).

“Aan de zijde van de websitehouder geldt als belang dat hij vrijelijk zijn mening kan uiten en dat zijn privacy en zelfverkozen anonimiteit niet door Lycos, aan wie hij zijn NAW-gegevens heeft verschaft, worden geschonden. Deze belangen hebben echter geen absolute waarde en mogen in het bijzonder niet misbruikt worden om (potentieel) schadelijke uitlatingen over een derde te doen en zich daarbij volledig te ontrekken aan iedere mogelijkheid om door die derde ter verantwoording te worden geroepen. In het onderhavige geval is in het bijzonder van belang dat de door de websitehouder aan de orde gestelde (beweerde) misstand niet zodanig van aard en impact is, dat waarborging van zijn anonimiteit noodzakelijk zou zijn om die (beweerde) misstand vrijelijk aan de orde te kunnen stellen”, aldus het Hof.

De uitspraak schept vergaande mogelijkheden voor civiele partijen, zoals de muziekindustrie, om de persoonsgegevens van internetgebruikers op te vragen.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.