Stemmachines in Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil als een van de laatste gemeentes in Nederland stemmachines invoeren. In de voorjaarsnota schrijft het College van B&W: “Ons College meent dat thans het moment is gekomen om afscheid te nemen van het rode potlood en stelt daarom voor een bedrag van 0,4 miljoen euro ten laste van de structurele ruimte te brengen, opdat bij de eerstvolgende reguliere verkiezingen in 2006 elektronisch kan worden gestemd.” Het zou gaan om 480 stemmachines.

In de PvdA fractie van de gemeenteraad in Amsterdam gaan kritische stemmen op over de geplande invoering van het elektronisch stemmen. Op de website van PvdA Amsterdam vraagt raadslid Klerks zich af of de voordelen van stemmachines wel opwegen tegen de nadelen. Als belangrijkste bezwaar noemt hij dat de betrouwbaarheid van de machines niet kan worden geverifieerd. Hij haalt het Ierse besluit aan om Nederlandse stemmachines om die reden niet te gebruiken. Klerks noemt een paper-trail en open source software als mogelijkheden om de tekortkoming op te lossen.

De eerder gepubliceerde begroting 2004 van de gemeente bevat het voornemen om meer open source software te gebruiken. Het is niet duidelijk of het College beide voornemens aan elkaar koppelt en ook open source voor de stemmachines gaat eisen van de fabrikant.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.