KPN past beleid geheime nummers aan

KPN gaat haar beleid inzake geheime nummers aanpassen. Het College bescherming persoonsgegevens had gedreigd KPN anders een boete te geven.

Uit een onderzoek van het CBP en de OPTA bleek dat KPN de namen en adresgegevens die bij geheime nummers horen, verkoopt aan de direct marketing branche. KPN is midden jaren negentig begonnen met de verkoop van de adresgegevens van abonnees met een geheim nummer zonder deze abonnees daarover in te lichten. Het CBP concludeert dat KPN hiermee onrechtmatig heeft gehandeld. Het verstrekken van deze abonneegegevens is strijdig met artikel 9 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens: “persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen”.

KPN zal daartoe uiterlijk in juli 2004 alle klanten met een geheim nummer over het nieuwe beleid informeren via een bijsluiter bij de telefoonrekening. De klanten zullen gewezen worden op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het gebruik voor direct marketing van de persoonsgegevens behorende bij het geheime nummer. Het maken van bezwaar zal gratis zijn.

In de bijsluiter doet KPN nog steeds als het begrip ‘geheime nummers’ een onjuiste aanduiding is, maar KPN gebruikt de term zelf ook nog steeds op haar eigen website.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.