Ierland keurt Nederlandse stemmachines af

Minister De Graaf vindt de stemmachines in Nederland betrouwbaar, heeft hij aan de Tweede Kamer geantwoord. De Ierse overheid heeft echter besloten om de introductie van Nederlandse stemmachines voor de Europese verkiezingen op het laatste moment af te lasten, omdat een nauwkeurige en betrouwbare uitslag niet gegarandeerd is.

In Ierland is sinds 2002 een publiek debat aan de gang over de invoering van stemmachines. De Ierse overheid heeft machines gekocht van het Nederlandse Nedap. Deze fabrikant levert ook het merendeel van de stemmachines in Nederland. De kritiek op de Ierse overheid leidde tot het instellen van een onafhankelijke commissie die de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Nedap machines moest onderzoeken. In haar rapport concludeert de Commission on Electronic Voting: “[..] having regard to the issues of secrecy, accuracy and testing [..], it is unable to recommend the use of the proposed system [..]”.

Verantwoordelijk minister Martin Cullen heeft het advies nu overgenomen en de introductie van de stemmachines voor de verkiezingen van juni afgelast. Met de invoering is een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid. De Ierse oppositie heeft het aftreden van de minister geëist.

De discussie over de invoering van elektronisch stemmen is in Ierland aan de gang gehouden door de Irish Citizens for Trustworthy Evoting. Deze organisatie is vooral kritisch over het ontbreken van een paper trail bij de stemmachines. Na het uitbrengen van een stem heeft de kiezer geen mogelijkheid om te vast te stellen of zijn of haar stem op de juiste wijze is geteld. Een zogenaamd papieren spoor voor een hertelling ontbreekt.

De Irish Citizens for Trustworthy Evoting constateren dat de controle van de broncode van de Nedap machines uitsluitend het deel van de code betreft dat betrekking heeft op het Ierse kiesstelsel. De meerderheid van de code (die gelijk is aan de code gebruikt in Nederland) is niet door Nedap vrijgegeven voor controle.

In Nederland worden de Nedap stemmachines getest door TNO. Deze testrapporten zijn niet openbaar. Het is daarom interessant om te zien dat in Ierland wel testrapporten van TNO zijn gepubliceerd. De Irish Citizens for Trustworthy Evoting schrijven dat de TNO-tests heel beperkt zijn: “The reports by KEMA Quality BV and TNO were not concerned with either the accuracy or the security of the machines”. Daarmee zijn grote vraagtekens te plaatsen bij de waarde van de tests in Nederland.

In zijn antwoord op de Kamervragen heeft minister De Graaf het rapport van de Ierse Commission on Electronic Voting en de beslissing van de Ierse overheid om de introductie van de stemmachines uit te stellen, niet meegenomen. Het Ierse rapport verscheen enkele dagen na de antwoorden van de Graaf. Bits of Freedom vindt dat minister De Graaf het rapport van de Ierse commissie voor elektronisch stemmen nauwkeurig moet onderzoeken. Het is voor kiezers in Nederland belangrijk om te weten waarom een product dat niet goed genoeg is voor de verkiezingen in Ierland, wel in Nederland gebruikt kan worden. Ook roept Bits of Freedom de minister op zorg te dragen voor het openbaarmaken van alle testrapporten van de stemmachines in Nederland.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.