Bewaarplicht verkeersgegevens voorgesteld

Hyperlinks naar MP3 bestanden zijn rechtmatig

Planet scherpt privacy-procedure aan na klacht

De Nederlandse website zoekmp3 mag doorgaan met het aanbieden van links naar MP3 bestanden. Dat is de uitkomst van het vonnis van de rechtbank Haarlem in een bodemprocedure die de website had aangespannen tegen de stichting Brein.

Zoekmp3.nl stelt zelf geen MP3 bestanden beschikbaar op haar website maar maakt het mogelijk om op het web te zoeken naar bestanden met de extensie .mp3. Stichting Brein eiste dat zoekmp3 het aanbieden van de links zou staken omdat deze verwijzen naar bestanden die inbreuk maken op het auteursrecht.

De rechtbank heeft beslist dat het aanbieden van links geen openbaarmaking is en dat zoekmp3 “door het aanbieden van deeplinks/hyperlinks naar mp3-bestanden die zonder toestemming van de rechthebbende openbaar zijn/worden gemaakt door derden, niet openbaar maakt in de zin van de Auteurswet”.

Zoekmp3 kan ook geen medeplichtigheid worden verweten omdat het downloaden van muziek niet strafbaar is. “De wetgever heeft bepaald dat het kopiëren van een inbreukmakend/illegaal mp3-bestand voor eigen gebruik, geen strijd met de Auteurswet oplevert.”

Zoekmp3 moet echter wel optreden als zij gewezen wordt op links naar inbreukmakende bestanden. De rechtbank bepaalt dat zoekmp3: “op grond van de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, gehouden kan zijn haar medewerking te verlenen en adequate maatregelen te nemen als zij ervan in kennis wordt gesteld dat een van de door haar als zoekresultaat getoonde links verwijst naar een website met een mp3-bestand dat inbreuk maakt op auteurs- of naburige rechten of anderszins onrechtmatig is”. In dergelijke gevallen moet zoekmp3 de link verwijderen. Maar de zoekmachine heeft geen verplichting om zelf te onderzoeken of de links in haar database wijzen naar inbreukmakende bestanden. Brein kan nu besluiten om zoekmp3 te bestoken met een lange lijst van inbreukmakende links. Maar of dat gezien het dynamische karakter van de database zinvol is, kan worden betwijfeld.

De uitspraak is om meerdere redenen belangrijk. Niet alleen stelt de rechtbank vast dat het aanbieden van een link geen openbaarmaking is, ook zijn zoekmachines niet aansprakelijk voor de onrechtmatigheid van de informatie waar zij naar verwijzen.

De status van de hyperlink is in de Nederlandse jurisprudentie nog niet helemaal duidelijk. De rechtbank Den Haag heeft in de bodemprocedure van de Scientology-zaak geoordeeld dat het onrechtmatig is om een hyperlink te publiceren naar informatie die onmiskenbaar onrechtmatig is. Deze uitspraak is in hoger beroep echter vernietigd, en dit criterium geldt waarschijnlijk niet meer. In de Indymedia-zaak was de rechter van oordeel dat het leggen van een hyperlink naar materiaal waarvan de rechter heeft geoordeeld dat het onmiskenbaar onrechtmatig is, zelf onrechtmatig is.

In het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2002 (NVM/Telegraaf) is het leggen van een hyperlink slechts in uitzonderingsgevallen onrechtmatig. De criteria die daarbij gelden is of de link zonder betaling ter beschikking van iedere individuele internetgebruiker wordt gesteld en of, gelet op de wijze van aanbieding, niet aannemelijk is dat het publiek wordt misleid omtrent de herkomst van de aangeboden informatie of dat verwarring zal ontstaan, terwijl evenmin aannemelijk is dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de gelinkte website.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.