Wetsvoorstel 'Mevis' naar Tweede Kamer

Auteurswet door Tweede Kamer geloodst

Donner: Cryptophone beschermt privacy

Donderdag 19 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Auteurswet, waarmee de Europese Auteursrichtlijn uit 2000 wordt omgezet. Na alle discussies in de vaste kamercommissie Justitie is de wet met opvallend gemak door de Kamer geloodst. Nieuw is alleen een amendement van CDA Kamerlid De Vries met een extra uitzondering voor gehandicapten. Het nieuwe artikel 15i regelt dat de verveelvoudiging of openbaarmaking van werken geen inbreuk maakt, als het uitsluitend bestemd is voor mensen met een handicap, en mits de openbaarmaking of verveelvoudiging direct met de handicap verband houdt, niet van commerciële aard is en wegens die handicap noodzakelijk is. Voor de openbaarmaking en verveelvoudiging is wel een billijke vergoeding verschuldigd.

De kritiek van consumentenorganisaties en open source advocaten op met name artikel 29a, het algemene verbod om beveiligingen te doorbreken, wist geen kamermeerderheid te overtuigen. Amendementen van PvdA Kamerlid Van Dam, om bijvoorbeeld cryptografisch onderzoek beter te beschermen en om de bescherming te beperken tot het auteursrecht, haalden het niet of werden op het laatste moment ingetrokken. Op aandringen van SP Kamerlid Gerkes werd nog wel apart gestemd over het complete artikel 29a, maar daarin stond de SP uiteindelijk alleen.

Ook de pogingen van Van Dam om file-sharing een wettelijke basis te geven, faalden. Van Dam wilde het recht op de privé-kopie uitbreiden naar derden binnen familie-, vrienden- of daaraan gelijk te stellen kring. Een Kamermeerderheid accepteerde echter de uitleg van minister Donner dat dat ertoe zou leiden dat iedereen voor bijna iedereen een digitale privé-kopie zou kunnen maken.

De VVD-fractie had – kennelijk geïnspireerd door de auteursrechtverwikkelingen na afloop van het 10-jaar feest van XS4ALL – een motie ingediend om auteurs te beschermen die hun rechten soms niet willen uitoefenen, ten gunste van een goed doel. De motie werd op het laatste moment ingetrokken. Kamerlid Luchtenveld zei daarover: “Bovendien blijkt, in tegenstelling tot berichten in de media, dat voor een bij de vereniging BUMA aangesloten maker, die in een speciaal geval zijn inkomsten uit de uitoefening van de bezoekrechten ten goede wil laten komen van een goed doel een cessievoorstel mogelijk is.” Goed lobbywerk van de BV Pop, de vakgroep van popmuzikanten van FNV. Onder voorzitterschap van Jerney Kaagman stuurde deze groep een brandbrief aan de Kamer waarin de totale overdracht van alle rechten aan de BUMA wordt bejubeld. De brief gaat volledig voorbij aan het feit dat de BUMA in theorie misschien wel eens kan afzien van het innen van rechten (een cessievoorstel doen), maar daar in de praktijk helemaal geen gebruik van maakt.

De discussie over internet en auteursrecht is nog niet helemaal voorbij: een aparte motie van Van Dam, Vendrik en Gerkes verplicht de regering wel om een nieuw toekomstperspectief voor het auteursrecht aan de Kamer sturen, “waarbij expliciet wordt ingegaan op de houdbaarheid en handhaafbaarheid van het huidige rechtenstelsel en de belangen van consumenten en eerlijke mededinging.”

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel nog voor de zomer door de Eerste Kamer behandeld.

  • Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk 2003-2004, 28482, nr. A, Eerste Kamer

Brandbrief BV Pop http://www.fnv.nl/kiem/renderer.do/menuId/15171/sf/15171/returnPage/15171/itemId/16778/realItemId/16778/pageId/14469/instanceId/15243/

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.