Proefproces zoekmp3.nl

Op 19 februari diende een bodemprocedure bij rechtbank in Haarlem die mogelijk belangrijke jurisprudentie gaat opleveren over de rechtmatigheid van hyperlinks. In de procedure eist de Stichting Brein dat de zoekmachine zoekmp3.nl het aanbieden van hyperlinks naar MP3 bestanden staakt. Zoekmp3.nl stelt zelf geen MP3 bestanden beschikbaar op haar website maar maakt het mogelijk om op het web te zoeken naar bestanden met de extensie .mp3.

Volgens de advocaat van zoekmp3.nl, Alberdingk Thijm, doet het er niet toe of het zoekresultaat legaal of illegaal is. Een zoekdienst is niet aansprakelijk voor de zoekresultaten en voor eventueel illegaal materiaal op de hyperlinks in haar database. Bovendien zou het onmogelijk zijn om een zoekdienst op internet te onderhouden wanneer er wel aansprakelijkheid voor de gevonden resultaten geldt.

De status van de hyperlink is in de Nederlandse jurisprudentie nog niet helemaal duidelijk. De rechtbank Den Haag heeft in de bodemprocedure van de Scientology-zaak geoordeeld dat het onrechtmatig is om een hyperlink te publiceren naar informatie die onmiskenbaar onrechtmatig is. Deze uitspraak is in hoger beroep echter vernietigd, en dit criterium geldt waarschijnlijk niet meer. In de Indymedia-zaak was de rechter van oordeel dat het leggen van een hyperlink naar materiaal waarvan de rechter heeft geoordeeld dat het onmiskenbaar onrechtmatig is, zelf onrechtmatig is. Het is dus niet zeker of het publiceren van een hyperlink naar onmiskenbaar onrechtmatig materiaal zelf onrechtmatig is.

In het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2002 (NVM/Telegraaf) is het leggen van een hyperlink slechts in uitzonderingsgevallen onrechtmatig. De criteria die daarbij gelden is of de link zonder betaling ter beschikking van iedere individuele internetgebruiker wordt gesteld en of, gelet op de wijze van aanbieding, niet aannemelijk is dat het publiek wordt misleid omtrent de herkomst van de aangeboden informatie of dat verwarring zal ontstaan, terwijl evenmin aannemelijk is dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de gelinkte website.

Brein heeft ook actie genomen tegen de sites emule.nl en releases4u.nl. Deze sites hebben echter gehoor gegeven aan een boze brief van de advocaat van Brein waardoor een juridische procedure niet aan de orde is. De twee sites bieden zogeheten ed2k-links. Dit zijn geen hyperlinks maar zoekopdrachten aan een P2P-client (edonkey) op de PC van de gebruiker. De ed2k-links wijzen dus niet naar bestanden op de servers van emule.nl en releases4u.nl noch naar bestanden op het web.

De uitspraak in de bodemprocedure tussen Brein en Zoekmp3 is op 14 april.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.