Tweede kamer accepteert wetsvoorstel elektronische handel

Op 7 november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel elektronische handel (TK 28197) aangenomen, de omzetting van de Europese E-Commerce Richtlijn uit 2000. De wet regelt de aansprakelijkheid van internetproviders. In principe zijn ze niet aansprakelijk voor het gedrag van hun klanten, behalve in hele specifieke hostinggevallen. Daarbij geldt een driestappentoets. Providers riskeren alleen aansprakelijkheid als ze een klacht hebben ontvangen, als uit die klacht blijkt dat de onrechtmatigheid onmiskenbaar is en als ze dan niet ingrijpen.

Dankzij een Kafkaesk amendement van CDA/VVD is die aansprakelijkheid uitgebreid. In gevallen waarin een klager schadevergoeding eist (bijvoorbeeld de muziekindustrie), is een provider niet aansprakelijk als het gaat om materiaal waarvan ze ‘niet redelijkerwijs behoort te weten’ dat het een onrechtmatig karakter heeft. Hoe een provider iets zou ‘behoren’ te weten blijft in het ongewisse aangezien de E-commerce richtlijn providers nadrukkelijk vrijwaart van de plicht om actief te monitoren.

De stemming bracht al evenmin opheldering in de discussie over het spamverbod. Op 28 oktober nam de Kamer de herziene Telecommunicatiewet (28851) aan, die verbiedt om ongevraagde bulkmail te versturen aan abonnees die geen rechtspersonen zijn. PvdA kamerlid Van Dam trok na de stemming over de Telecommunicatiewet zijn eerdere amendementen op dit wetsvoorstel in. Of een werknemer, die niet zelf contractant is van zijn e-mail adres, nu beschermd is tegen elektronische aanbiedingen, lijkt dus aan de rechter.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.