NLIP stapt uit VNO-NCW

De branche-organisatie van internetproviders (NLIP) stapt uit het verband van werkgevers. Tussen NLIP en VNO-NCW is een conflict ontstaan nadat de werkgeversorganisatie een brief aan de Tweede Kamer stuurde om te lobbyen tegen een verscherping van de anti-spam wetgeving. VNO-NCW wilde voorkomen dat tijdens de behandeling van de wetsvoorstel elektronische handel (TK 28197) een amendement van Van Dam (PvdA) werd aangenomen waardoor ook bulkmail aan bedrijven onder de opt-in zou vallen. Tevens was VNO-NCW bezorgd over de voorgestelde bewijsplicht, waardoor de verzender van commerciële e-mail moet kunnen aantonen dat de ontvanger heeft ingestemd. Voor minister Donner was deze brief aanleiding om de Kamer het amendement te ontraden.

VNO-NCW stelde in de brief: “Ondernemingen blijven echter wel degelijk ook graag ongevraagde elektronische post ontvangen van hun collega-ondernemers”. Volgens de NLIP gaat VNO-NCW hiermee voorbij “aan de belangen van ontvangers van e-mail én van de Internet Service Providers”. De NLIP is ook verontwaardigd omdat de werkgeversorganisatie haar pro-spam stelling niet had gestoeld op onderzoek of een enquête.

“Op dit moment is er voor een club als de onze geen plaats binnen VNO-NCW”, zo zegt Hans Leemans, directeur van de NLIP.

Ondanks bezwaren van de werkgevers is de bewijsplicht voor verzenders wel aangenomen tijdens de behandeling van de Telecommunicatiewet.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.