• Menu

0 recente resultaten

Aftappen: geen cijfers, geen toezicht

Voor de derde maal zijn Kamervragen beantwoord naar aanleiding van de vergeefse WOB procedure van Bits of Freedom om tapcijfers uit de jaren negentig openbaar te maken.

Minister Donner laat nogmaals weten geen zin te hebben om cijfers over het tappen bij te houden. “Het huidige juridische kader [biedt] voldoende waarborgen dat het opsporingsmiddel tappen op een verantwoorde manier wordt ingezet. Landelijke toezicht en controle leveren daarbij mijns inziens geen meerwaarde op. In dat kader heb ik geen voornemens een landelijke registratie van opsporingsmethoden op te zetten.”

Het OM is wettelijk verplicht om verdachten na afloop van een tap te notificeren, maar het aantal verzonden notificaties wordt niet bijgehouden. Vos vroeg daarom hoe de minister weet dat het OM zich dan aan haar wettelijke verplichting houdt. Het antwoord vereist een bijna absoluut vertrouwen in de staat. “In het algemeen moet er vanuit worden gegaan, dat de staat en haar organen haar opgedragen wettelijke verplichtingen zullen nakomen. Zou in een specifiek geval blijken, dat een dergelijke verplichting niet is nagekomen, dan kan de direct betrokkene zich met een klacht tot het betreffende overheidsorgaan wenden.”

  • Antwoord Nawijn op vragen van Vos (31.03.2003) Tweede Kamer, 2002-2003, Aanhangsel Handelingen, nr. 1035
  • Antwoord Donner op vragen van Vos (03.07.2003) Tweede Kamer, 2002-2003, Aanhangsel Handelingen, nr. 1553
  • Antwoord Donner op vragen van Vos (28.10.2003) Tweede Kamer, 2003-2004, Aanhangsel Handelingen, nr. 219

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en support ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.

Ik geef graag per maand

Ik geef graag een eenmalig bedrag