Gegeven.nl

In de moderne informatiesamenleving ontstaan steeds meer elektronisch opgeslagen gegevens die inzicht geven in het gedrag en het handelen van burgers: van bankgegevens tot verkeersgegevens uit de telecommunicatie. De overheid heeft voorstellen van de commissie Mevis overgenomen om de mogelijkheden tot inzage in dergelijke gegevens voor de politie sterk uit te breiden.

Het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering in Tilburg en het Instituut voor Informatierecht in Amsterdam zijn gezamenlijk een website gestart waarop relevante stukken en beschouwingen worden gepubliceerd, met name over het wetsvoorstel vorderen gegevens financiele sector en het wetsvoorstel vorderen gegevens telecommunicatie.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.