UPC: klachten en open netwerk toegang

Kwestbaarheid tapkamers

Minister wil geen tapcijfers registreren

Minister Remkes wil niet al te veel naar buiten brengen over de veiligheid en kwetsbaarheid van tapkamers van politie en inlichtingendiensten.

Eind 2002 ontstond een debat in de Tweede Kamer over het mogelijk weglekken van getapte informatie door kwetsbaarheid of achterdeurtjes in de aftapapparatuur van het Israëlische bedrijf Comverse die in veel tapkamers in gebruik is. Volgens de minister was er geen reden tot ongerustheid. Wel had het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) al in de zomermaanden van 2002 met betrekking tot de tapkamers van de KLPD en de AIVD een risico-analyse uitgevoerd met het doel om vast te stellen hoe gevoelig tapkamers van Comverse zijn voor veiligheidsincidenten. “Het NBV heeft een aantal adviezen uitgebracht over beveiligingsaspecten van tapkamers. Deze adviezen zijn aan de dienstleiding van de AIVD en de KLPD voorgelegd.” Blijkbaar waren er dus wel aanmerkingen op de veiligheid. Maar de minister is niet van plan het rapport aan de Kamer te geven. “Omdat in het rapport ingegaan wordt op concrete beveiligingsaspecten acht ik het zeer ongewenst dit rapport in de openbaarheid te brengen.”

Onbevestigde berichten duiden erop dat het NBV bij het onderzoek medewerking had gevraagd van Comverse, onder andere door het ter beschikking stellen van de broncode. Nadat Comverse dit weigerde moest het NBV concluderen dat zij geen volledige analyse kon maken van de veiligheid van de Comverse apparatuur.

In antwoord op vragen van kamerlid De Wit (SP) heeft de minister op 26 maart 2003 wel aangekondigd met nieuw onderzoek te komen. “Mijn ambtgenoot van Justitie en ik achten het van groot belang dat interceptie van telecommunicatie voor de opsporing en de I&V-diensten ook in de toekomst als instrument beschikbaar blijft en dat er geen twijfel bestaat aan de betrouwbaarheid van het langs die weg verkregen materiaal. Met het oog hierop laten wij momenteel alle technische en organisatorische voorschriften rond het tapproces inventariseren en aan een kritisch onderzoek onderwerpen om te bezien of deze aanscherping behoeven. In aanvulling op het rapport van het NBV laten mijn ambtgenoot van Justitie en ik verder een Afhankelijkheids- en Kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren op die onderdelen van het justitiële tapproces die in eerste instantie buiten de opdracht aan het NBV vielen. De uitkomsten van dat onderzoek zullen te zijner tijd aan de daartoe geëigende Commissies van de Kamer ter kennis worden gebracht.”

  • Antwoorden op vragen van het lid De Wit (26 maart 2003) Kamervragen met antwoord 2002-2003, nr. 1010, Tweede Kamer
  • Brief minister n.a.v. vragen over tapkamers (6 december 2002) Kamerstuk 2002-2003, 28600 VII, nr. 41 herdruk, Tweede Kamer

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.