Conflict in Europa over opslag verkeersgegevens

Nederlandse regering weigerde medewerking aan Echelon onderzoek

Europese Echelon commissie wil meer encryptie

In antwoord op kamervragen van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer over Echelon heeft minister de Grave van Defensie geantwoord dat de Nederlandse regering het verzoek van de Echelon commissie om het voormalig plaatsvervangend hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) te horen heeft afgewezen. De regering vond het “niet passend” om de BVD-er voor de commissie te laten verschijnen. Eerder werd bekend dat Ad Melkert, de voorzitter van de vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer ook zijn medewerking aan de commissie van het Europees Parlement weigerde.

De kamervragen werden gesteld naar aanleiding van de regeringsnotitie “Het grootschalig afluisteren van moderne telecommunicatiesystemen” en de zitting van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer over Echelon waaraan ook Bits of Freedom deelnam.

Hoewel de regering het bestaan van Echelon aannemelijk acht geven de antwoorden van de minister van Defensie niet de indruk dat de regering zich daar bezorgd over maakt. Zo vindt de regering het “niet opportuun” om Groot-BrittanniĆ« rechtstreeks aan te spreken op deelname aan Echelon en is ook onderzoek naar Echelon door de BVD en Militaire Inlichtingendienst (MID) niet nodig.

“Een relevante dreiging op het gebied van grootschalig afluisteren waartegen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten actie kunnen voeren is thans niet aan de orde.”

De minister vindt dat encryptie een goede bescherming biedt tegen Echelon. Hij geeft echter niet aan op welke wijze de regering het gebruik daarvan gaat stimuleren, behoudens een verwijzing naar een “bewustwordings- en voorlichtingstraject om veilig internetten te stimuleren” naar aanleidng van het KWINT-onderzoek naar de kwetsbaarheid van internet. Ook over het stimuleren van de ontwikkeling van encryptie software is in de antwoorden weinig te vinden. Het begrip ‘open-source’ komt in het antwoord zelfs helemaal niet voor. De overheid lijkt juist expliciet te kiezen voor gesloten systemen.

“In dit verband is het van belang dat er in publiekprivate samenwerking inmiddels reeds een systeem is ontwikkeld dat voorziet in de evaluatie en certificatie van bepaalde commercieel verkrijgbare cryptografische producten. Dit systeem biedt ook particuliere gebruikers een kwaliteitsindicatie van vrij op de markt verkrijgbare cryptografische beveiligingsapparatuur.”

Uit de antwoorden blijkt hoe de regering de nadelen voor Justitie en de BVD van het toenemende gebruik van cryptografie wil ondervangen.

“Niettemin ziet de regering wel degelijk het belang in van legitieme toepassingen van cryptografie en poogt zij het gebruik van zulke middelen te stimuleren door het creĆ«ren van betrouwbare kaders. Daarbij spelen Trusted Third Parties (TTP’s) een belangrijke rol. In lijn met de beleidsnotitie Nationaal TTP- project, welke op 3 juni 1999 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, zijn samen met de marktpartijen betrouwbaarheidscriteria opgesteld en wordt door middel van certificering een kwaliteitsgarantie ontwikkeld. De TTP’s die binnen dit kader ontstaan kunnen onder meer met behulp van cryptografie de gebruikers van hun diensten een optimale bescherming bieden tegen onbevoegde toegang van derden tot vertrouwelijke communicatie of bestanden. Dit met behoud van mogelijkheden tot bevoegd aftappen en intercepteren.”

Zoals Bits of Freedom in nieuwsbrief nr. 2 meldde stuurt de overheid binnen het TTP.NL project aan op het verplicht inbouwen van achterdeurtjes in de TTPs middels key escrow en key recovery. De antwoorden van de minister van Defensie geven aan dat dit onverkort een streven is van de Nederlandse overheid

Tot slot presenteert de minister van Defensie nog niet eerder bekende cijfers over het justitieel aftappen in 1999. Het gaat daarbij om 10.000 taps waarvan 3000 op het vaste net en 7000 GSM. Deze cijfers zijn gelijk aan de eerder uitgelekte cijfers over 1998.

Dit artikel is automatisch geconverteerd uit het oude archief van nieuwsbrieven van Bits of Freedom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Help mee en steun ons

Door mijn bijdrage ondersteun ik Bits of Freedom, dat kan maandelijks of eenmalig.