• Menu

0 recente resultaten

Uitingsvrijheid

5 berichten

Repression is really something different than prevention

In the Netherlands the mayor is responsible for maintaining public order. However, local rules do not provide the authority to preventively curtail the freedom of expression, and certainly not on digital platforms.

Repressie is toch echt iets anders dan preventie

De burgemeesters willen online gebiedsverboden in kunnen stellen om rellen te voorkomen, maar preventief optreden moet eerder.

Anonymity is indispensable

Would an anonymity ban on social media be a good solution to counter all the hatred on these platforms? We don’t think so.

Anonimiteit is onmisbaar

Anonimiteit op sociale media verbieden, is dat een goede oplossing? Wij denken van niet.

Twitter onderstreept bij Franse politici het punt dat wij vaak maken

De Franse regering wil graag iets op Twitter zetten. Twitter weigert.