Platforms

14 berichten

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Life-threatening: our dependency on Facebook

Dependency on one dominant source of information makes us extremely vulnerable.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Om het probleem Facebook op te lossen, moeten we Facebook even helemaal vergeten

Hoewel we soms anders lijken te denken zijn Facebook, YouTube en Twitter geen gegeven.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Hey Google, which way are we being led?

Who decides how our public space is being used?

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Levensgevaarlijk, onze afhankelijkheid van Facebook

Afhankelijk zijn van één dominante informatiebron maakt ons in het informatietijdperk uiterst kwetsbaar.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

What the YouTube and Facebook statistics aren’t telling us

The figures of the dominant social media platforms about their take down of the Christchurch video are virtually meaningless.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Hey Google, waarheen leidt de weg?

Wie bepaalt hoe onze publieke ruimte wordt gebruikt?

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Wat de statistieken van YouTube en Facebook ons niet vertellen

De mooie cijfers die de dominante sociale mediaplatforms na de aanslagen publiceerden, vertellen ons maar bar weinig.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Twitter onderstreept bij Franse politici het punt dat wij vaak maken

De Franse regering wil graag iets op Twitter zetten. Twitter weigert.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Spotify koopt twee podcastlabels, maar waarom?

Spotify’s koop laat zien hoe een platform zowel boven als in een markt kan opereren en illustreert de enorme macht van grote platforms.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Hoe zorg je voor concurrentie in een platformeconomie?

Is het bestaande mededingingsbeleid nog wel effectief in de digitale economie, vroegen ambtenaren van Economische Zaken zich af.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

De discussie rondom hate speech heeft een nieuw perspectief nodig

Onze communicatieplatformen zijn vervuild met racisme, aanzetting tot haat, terroristische propaganda en Twitter-bot legers. De manieren waarop we hier mee omgaan zijn niet goed genoeg.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

How much does your community depend on Facebook?

Facebook is to invest tens of millions in “community leaders” – on the condition that the community leader uses the “Facebook family of apps and services”. We argue for reducing the role of Facebook in your community.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Maak je gemeenschap niet afhankelijk van Facebook

Facebook gaat (tien) miljoenen investeren in “community leaders”. Wij pleiten voor het verkleinen van de rol die Facebook in jouw gemeenschap speelt.

DOSSIER: Vrijheid in je communicatie

Can Design Save Us From Content Moderation?

Our communication platforms are polluted with racism, incitement to hate, terrorist propaganda and Twitter-bot armies. The approaches we’re currently taking to combat this, aren’t good enough.