platforms

4 berichten

DOSSIER / Vrijheid in je communicatie

De discussie rondom hate speech heeft een nieuw perspectief nodig

Onze communicatieplatformen zijn vervuild met racisme, aanzetting tot haat, terroristische propaganda en Twitter-bot legers. De manieren waarop we hier mee omgaan zijn niet goed genoeg.

DOSSIER / Vrijheid in je communicatie

Maak je gemeenschap niet afhankelijk van Facebook

Facebook gaat (tien) miljoenen investeren in “community leaders”. Wij pleiten voor het verkleinen van de rol die Facebook in jouw gemeenschap speelt.

DOSSIER / Vrijheid in je communicatie

Can Design Save Us From Content Moderation?

Our communication platforms are polluted with racism, incitement to hate, terrorist propaganda and Twitter-bot armies. The approaches we’re currently taking to combat this, aren’t good enough.