medisch beroepsgeheim

1 berichten

DOSSIER: Big Brother Awards

Publiek nomineert GGZ Nederland voor Big Brother Award

GGZ Nederland is genomineerd vanwege haar oproep aan zorginstellingen om gegevens over patiënten te delen.