• Menu

0 recente resultaten

Intermediairs

5 berichten

De discussie rondom hate speech heeft een nieuw perspectief nodig

Onze communicatieplatformen zijn vervuild met racisme, aanzetting tot haat, terroristische propaganda en Twitter-bot legers. De manieren waarop we hier mee omgaan zijn niet goed genoeg.

How much does your community depend on Facebook?

Facebook is to invest tens of millions in “community leaders” – on the condition that the community leader uses the “Facebook family of apps and services”. We argue for reducing the role of Facebook in your community.

Maak je gemeenschap niet afhankelijk van Facebook

Facebook gaat (tien) miljoenen investeren in “community leaders”. Wij pleiten voor het verkleinen van de rol die Facebook in jouw gemeenschap speelt.

Can Design Save Us From Content Moderation?

Our communication platforms are polluted with racism, incitement to hate, terrorist propaganda and Twitter-bot armies. The approaches we’re currently taking to combat this, aren’t good enough.

Wanneer hebben de neuzende reuzen teveel macht?

Grote techbedrijven zijn enorm machtig, maar traditioneel mededingingsrecht stelt daar geen grenzen aan.