design

4 berichten

DOSSIER: Platformen

De discussie rondom hate speech heeft een nieuw perspectief nodig

Onze communicatieplatformen zijn vervuild met racisme, aanzetting tot haat, terroristische propaganda en Twitter-bot legers. De manieren waarop we hier mee omgaan zijn niet goed genoeg.

Function creep in het tijdperk van big data: alles is verdacht.

Onze huidige omgang met data is funest voor innovatie en de toekomst van het internet.

DOSSIER: Platformen

Can Design Save Us From Content Moderation?

Our communication platforms are polluted with racism, incitement to hate, terrorist propaganda and Twitter-bot armies. The approaches we’re currently taking to combat this, aren’t good enough.

If we’re serious about technology, we need to stop creeping around.

If governments and tech companies continue to erode our trust in the internet, as a society we’ll cease to profit from all the internet has to offer.